Varslingsinnstillinger

Via “Min profil” finner man oversikt over alle tilgjengelige varslinger. De er nå samlet på en side. 

 

 

Oversikten over de ulike varslingen vil være relatert til hvilke moduler som er tilgjengelig i kontoen samt hvilke tilganger man har.

Varslingsinnstillingene er personlig og kan ikke endres av en administrator.

 

 

Tilpass varslinger ut i fra det behov man har. Varslinger gjelder for mobil, e-post og/eller direkte i løsningen. 

 

Via Deaktiver/Aktiver i menylinjen helt nederst kan man velge å deaktivere eller aktivere flere varslinger i en handling.

 

 

Vær oppmerksom på at for å motta varsler for “Reiser og utlegg” må man først aktivere modulen “Godkjenning (reiser og utlegg)” under Reiseregning/ansattutlegg innstillinger.

 

 

For regnskapsfører med klientkonto, kan man gå inn på hver enkelt klient og sette på ønskede varsler. Varslingene vil kun være synlig når man er aktiv i klientkontoen. Varslinger på e-post vil ikke være tilgjengelig. 

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no