Produktenhet

Under Produktinnstillinger” og “Produktenhet” finner man en oversikt over standard enheter i Tripletex. 

Ved å velge “Ny Produktenhet””, vil man kunne søke i tilgjengelige forhåndsdefinerte enheter for så å legge disse til. Alle enhetene som er tilgjengelige har en tilknyttet Commoncode som er påkrevd ved EHF (les gjerne mer om EHF her), disse kan ikke endres. 

Navn og forkortelse kan endres etter eget ønske, men vi anbefaler at dette ikke fraviker fra det originale navnet ettersom systemer som mottar EHF vil kunne lese Commoncode og således bruke denne til å avgjøre enheten. 

LH = labour hour - arbeidstime

Endring av forkortelse kan føre til uheldig situasjon, f.eks. Liter til Gram da de som mottar EHF vil kunne fortsette å tolke enheten til å være Liter.

Det vil ikke være mulig å slette eksisterende enheter dersom enheten allerede er brukt på et produkt. For å kunne slette enheten må man først endre på alle produkter som er tilknyttet den aktuelle enheten.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no