%>

Hvordan justere lønn på flere ansatte?

I Tripletex kan man justere lønn på flere ansatte samtidig. Det er mulig å justere lønnen med et fast beløp eller en prosentsats.

 

Dette gjøres via menyen Selskap/Ansatt/Ansattoversikt

Marker ansatte som ønskes lønnsjustert i Ansattoversikt og klikk på Juster lønn:

 

 

Følgende bilde vises:

Legg inn beløp eller prosentsats og velg “Juster lønn”.

 

 

Perioden for lønnsjustering

Lønnsjusteringen vil gjelde fra den 1. i den perioden som velges. 

Det er mulig å justere lønn for perioder tilbake i tid, evt frem i tid. 

Etterbetaling ved justering av lønn må håndteres manuelt i lønnskjøringen. 

 

Lønn justert med fast beløp eller prosent

 

Beløp

 

Årslønn:
På ansatte hvor avlønningstypen Fastlønn er valgt, justeres Årslønn (ved 100% stilling) med beløp som angis. Timelønnen (ved 100% stilling) beregnes automatisk basert på ny Årslønn (ved 100% stilling).

 

Timelønn:
På ansatte hvor avlønningstypen Timelønn (samt gamle avlønningstyper ‘Provisjonsprosent, Honorar og Akkordlønn) er valgt, justeres Timelønn (ved 100% stilling) med beløp angitt her. 

 

Prosent

Ønsker man å justere lønnen med en prosentsats, enten det er for en med timelønn eller fastlønn, vil avlønningstypen registrert på den ansatte i arbeidforholdet styre om det er årslønnen eller timelønnen som justeres. 

 

NB: Har man ansatte som skal justeres med et fast beløp, og i tillegg noen som skal justeres med en prosentsats, bør disse endringene gjøres hver for seg. F.eks. først endre de med fast beløp, og så de med prosentsats.

 

Avrund til nærmeste hele krone:

Ved markering avrundes Årslønn (ved 100% stilling) eller Timelønn (ved 100% stilling) på den ansatte til nærmeste hele krone. Markeres det ikke, angis Årslønn (ved 100% stilling) eller Timelønn (ved 100% stilling) med to desimaler.

 

Lønnsjusteringen legger til en ny linje på arbeidsforholdet med justert lønn, som vil være gjeldende fra den første i valgte periode. I tillegg vil feltet for Siste lønnsendringsdato oppdateres med ny dato.  

 

Eksempel på lønnsjustering

 

Før lønnsjustering

 

Lønnsjustering per. 1/8 2020

 

Lønnsjustering utførtTripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no