Periodisering av leverandørfaktura

Periodisering av bilag settes opp under “Regnskap/Innstillinger/Regnskapsregler og Moduler.

Marker “Leverandørfaktura - periodisering” og lagre. 

 

Har man f.eks foretatt innkjøp av en maskin og ønsker å fordele kostnadene i regnskapet, kan man også benytte periodiseringen via reg. leverandørfaktura til å føre avskrivninger. Dette forenkler bilagsføringen.

Periodisering av leverandørfaktura kan man gjøre via “Bilag/Nytt bilag - Enkel eller Detaljert føring”. Har man elektronisk håndtering av bilag vil man føre leverandørfakturaen i Bilag/Bilagsmottak.

Man fører leverandørfaktura som vanlig. Under visningsvalg aktiverer man periodisering. 

For detaljert føring

 

For enkel føring 

Systemet vil huske dette visningsvalget neste gang man velger leverandøren. Man må så fylle ut kostnadsbærer og balansekonto relatert til det man skal periodisere. Se eksempel under. Dette er kun et forslag og ikke fasit. 

Eksempelet viser føring av en faktura på 3 måneders husleie. Fakturadato er 1. oktober. 

Om man ikke får frem balansekontoen (periodiseringskontoen), velg ny fane og gå til Regnskap/Innstillinger og kontoplan. Velg redigering eller detaljer ved å klikke på ønsket regnskapskonto. I detaljer velger man å aktivere for  “vis i registrer leverandørfaktura” og lagre”. Har man valgt “tillat redigering” kan man i listen markere utenfor balansekontoen man har valgt. 

 

Så velger man hvor mange perioder kostnadene skal fordeles på. Startperioden foreslås basert på fakturadato. Man kan evt. velge å sette startperiode bakover eller fremover i tid. “Måneder” er antall perioder fakturabeløpet skal fordeles over. I dette tilfellet er det husleie for tre måneder/perioder .

I betalingsfeltet kan man også velge å fordele betalingen av faktura. Har man bankintegrasjon via AutoPay,  kan man legge deler av fakturabeløpet til betaling med ulike dato. 

Bilaget for  periodiseringen vil se slik ut: Kostnadene er nå fordelt med 1/3 på de 3 månedene man valgte i eksempelet. Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no