%>

Import-tips

Saf-t

Uni

eAccounting

Visma Business

Mamut

Åpningsbalanse

Ordreimport

Fakturaimport

Import fra excel - nyttige formler:

 

Oversikt over alle importmuligheter og hva de omfatter:

Saf-t

Standardisert format som kan erstatte følgende andre importer eller manuelle jobber:

- Åpningsbalanse

- Historisk Balanse

- Kunder/leverandører (samtlige eller kun de med bevegelse)

- Prosjekter og Avdelinger

 

Dimensjoner prosjekt / avdeling:

Saf-t fil inneholder transaksjoner mot dimensjoner prosjekt og avdeling, men har ingen IB/UB på disse dimensjonene (slik filen har på kunde/leverandør). Dvs, har man et prosjekt som startet i 2019 og tar en saf-t fil fra 2019 så får man korrekt IB på prosjekt 1. Jan 2020. Men har man derimot startet med et prosjekt i 2018, og kun overfører saf-t fil for 2019 så vil IB 1. Jan 2020 kun vise sum av transaksjonene i 2019, og dermed ikke korrekt IB for prosjektet.

 

Angremulighet: 

Etter import kan man angre, men dette må gjøres FØR man eventuelt bokfører noe etter importen. Skal det importeres i et selskap så kan det dermed være en fordel å be andre med bokføring/fakturerings-tilgang om å avvente bokføringen i tiden man foretar importen.

 

Fallgruver:

  • Definer fakturakontoer (spesielt dersom det er flere og i ulike valutaer) før en SAF-T-import gjøres. Man kan miste muligheten til å definere en bankkonto som fakturakonto dersom denne er i en annen valuta og det er tatt SAF-T-import mot denne kontoen.

  • Eks: EUR-konto 1940 er mappet til 1941 (NOK-konto) i SAF-T-fil for å unngå valutaproblematikk - da SAF-T-filen ikke inneholdt valutaføringer. 1940 og 1941 blir likevel koblet sammen, og EUR-kontoen 1940 kan ikke velges som fakturakonto i etterkant. 1941 kan heller ikke velges da denne har samme kontonummer som 1940 og kan ikke defineres med EUR.

 

Import fra ulike systemer:

Uni: 

Har eksport både årlig og månedlig.

eAccounting:

Oppgir ikke kunde i saf-t fil ved fakturering. Dette fører til at mange transaksjoner mot 1500 ikke er definert med Kunde. Tripletex løser dette med å sette kunden som “Ukjent kunde”. Sum 1500 (kundereskontro) er altså riktig, men det blir ikke liggende på korrekt kundereskontro (kunde). Dette medfører en del varslinger fra Saf-t fil om at UB kunde ikke stemmer med UB fra transaksjoner, men disse varslingene kan oversees.

 

Hvis man synes det er ryddigere å ikke ha de mot reskontro i det hele tatt; mapp konto 1500 til f eks 1501.

Visma Business:

Er det en feil i Saf-t eksport som gjør at enkelte bilag ikke balanserer i importen av saf-t filen, kan følgende kan løse problemet: 

* Sjekk at man har siste versjon (14.10.1).

* Det er en innstilling i Visma Business: "G/L trans pr invoice in the Account processing", som må settes til riktig verdi.

* Deretter forsøke å importere denne SAF-T filen, og se over at det er korrekt.

 

Saf-t Eksport fra Mamut:

Hele avgiftsregisteret tas med i eksportfilen, alle avgiftskoder må derfor mappes (også de som ikke er i bruk) da de tas med i importen.

Se veiledning Eksport fra Mamut og Saf-t-eksport til Skatteetaten

 

 


 

  • Importfilen inneholder ugyldige mva-koder. Avgiftskode (TaxCode) 10 har standardkode 0 i SAF-T-oppsettet. Mva-kodene må spesifiseres korrekt i SAF-T-filen: Dette betyr at en eller flere standardkode ikke er definert på avgiftskoden/e for mva i Mamut. Dette kan defineres i Mamut, og så eksporterer man på nytt. Hvordan få mappet kontoplan og avgiftsregister med SAF-T koder?

Visma.net:

Dersom man får differanse på konto 2400 kan det være at skyldig beløp på moms, skatt og/eller aga er ført på reskontro. Ved SAF-T import dukker da skyldig momsbeløp opp både på konto 2740 (MVA) og på en leverandørreskontro som er styrt mot 2400 - det dukker altså opp dobbelt.

Gjeld/fordringen kan da slettes fra åpningsbalansen. 

 

Åpningsbalanse

Reskontroeksport fra Mamut. Her er riktig beløp i raden “amount”, ikke “UB”.

 

Fakturaimport

Uni micro: KID lagres ikke i databasen i UNI, dvs det er ikke mulig å få over en fakturaimport med KID-info. Ønsker man å fortsette med kid på faktura må man opprette ny OCR-avtale for Tripletex. Se gjerne artikkel om “Bankintegrasjon via AutoPay”.

Eks: En kunde med ekstremt mange åpne fakturaer ved overgang til Tripletex:

Fakturaimporten kom uten KID. Forslaget her da var at kunden beholdt Uni i noen måneder slik at innbetalingene fortsatte å komme inn til UNI. På den måten fikk man lukket postene t med korrekt kundereskontro. Deretter tok man hver måned ut en saf-t import med banktransaksjoner. Ny OCR-avtale ble opprettet ved overgangen og denne ble benyttet ved ny fakturering fra Tripletex.

NB. Fakturaimport med store filer bør deles opp slik at man unngår evt feilmeldinger og krasj ved importen. Feilmeldingene kan være misvisende da man får feilmelding uten henvisning. Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no