%>

SAF-T Import

Hva er SAF-T?

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T(Standard Audit File-Tax) er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten.

Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften til at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk, skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Endringen gjelder bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Før dette tidspunktet vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig.

Mer info om SAF-T:

SAF-T Regnskap - Skatteetaten

Spørsmål og svar - Standardformat regnskap - Skatteetaten

SAF-T blir lovpålagt fra 2020 - Regnskap Norge

SAF-T format - Skatteetaten

 

Før man setter i gang med import i Tripletex

Mulighetene er mange og det er derfor greit å ta en vurdering av behovet før man setter i gang med import i Tripletex. 

Det er ikke sikkert man trenger å ta med alle bilagene (mappingen), men kun en inngående balanse (IB) av leverandører/kunder og prosjekt. Altså ikke bilagene. Da kan man foreta en enkel og god import uten å benytte en SAF-T import. Se gjerne artikkel Import i Tripletex og  Import-tips

 

Fremgangsmåte for SAF-T-import

Tilgangen til SAF-T-import  er via hovedmenyen Selskap/SAF-T-import.

Med SAF-T import i Tripletex kan du importere følgende informasjon:

  • Bilag (avanserte bilag)
  • Kunder og leverandører
  • Regnskapskontoer
  • Prosjekter
  • Avdelinger
  • Åpningsbalanse

Ved SAF-T import så importerer man ett regnskapsår om gangen, hvor man begynner med det tidligste året. Gjør en vurdering om det er nødvendig å ta med data fra mer enn ett eller to år tilbake i tid. 

Importerer man åpne poster fra eksempelvis 2019 og 2020, må 2019 lukkes manuelt i 

Tripletex.

 

Forarbeid og etterarbeid er viktig ved import. Man er selv ansvarlig for å kontrollere at importen er korrekt. Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no