Jeg har fakturert a konto, og nå får jeg ikke avsluttet prosjektet. Hva gjør jeg?

Når man fakturerer a konto, så er det viktig at a konto-saldoen er 0 før prosjektet avsluttes. A konto-saldoen må være 0 fordi a konto behandles forskjellig i regnskapet i forhold til inntektsføring av honorar og ordrelinjer.

Hvis man har fakturert kunden, kan man opprette en nullfaktura. Eksempel:

Hvis a konto-saldoen er 10 000, kan man fakturere 10 000 som a konto og 10 000 som honorar. Man flytter altså inntekten fra a konto til honorar. Beløp å betale er 0 gitt at a konto-beløpet har samme mva-sats som honoraret. Hvis a konto-beløpet og honoraret har forskjellig mva-sats, så må kunden betale mva-beløpet.

Tips: Når man godkjenner et prosjekt til fakturering, kan man skrive inn honoraret som skal faktureres.

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no