Endring i Utleggstrekk for 5. og 6. termin

Fra 1. november 2020 blir skatteoppkrevere overført fra kommuner til staten.

 

Hvilke endringer medfører dette for Utleggstrekk satt opp med typene Månedlig (RF-1035) 

og Prosent (RF-1035)?

 

  1. Oppgjørslisten for Utleggstrekk (Skatt) er ikke sortert pr. kommune for 5. og 6. termin 2020.
  2. Funksjonen "Registrer betaling av utleggstrekk" vil automatisk hente kontonummer til skatteoppkrevers konto for 5. og 6. termin 2020. Det er altså ikke nødvendigt å endre kommune/kontonummer på eksisterende utleggstrekk.

Fra 1. januar 2021 inkluderes Utleggstrekk (skatt) i A-meldingen. Betalingsinformasjon (kontonummer og KID-nummer) vil da mottas i tilbakemeldingsfilen fra Altinn på samme måte som for arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt og vil automatisk benyttes ved registrering av betaling.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no