Ny lagerkorreksjon

Lagerkorreksjon er en oppdatering av lagerstatusen for et produkt. 

 

 

Man kan ha behov for å gjøre en lagerkorreksjon i forbindelse med varetelling dersom man oppdager at faktisk antall varer på lager ikke stemmer overens med status i lagersystemet. En lagerkorreksjon kan også benyttes for å registrere et varemottak.

 

 

Ønske man en korreksjon for å ta ut et produkt fra lager evt flytte produkter fra et lager til et annet, velger man korrekt dato, produkt, fra lager evt til lager og antallet som skal ut fra lageret.

 

 

Man kan også gjøre en oppdatering av lagerlokasjon.

 

 

Korrigeringen får et referansenummer og dato for korreksjonen. Lager og lokasjon produktet allerede er tilknyttet, vil vises i nedtrekkslisten med en hake. Dersom man velger et lager og/eller lokasjon som produktet ikke allerede er tilknyttet, vil denne tilknytningen/relasjonen opprettes når man klikker Opprett på lagerkorreksjonen.

 

 

I detaljer på selve lagerkorreksjonen ser man også hvem som har opprettet korreksjon og evt foretatt endring.

 

Oversikt over utførte lagerkorreksjoner finner man under “Produkt>Lager >Lagerkorreksjoner”.

 

 

Under “Lagerrapport” vil man også finne den/de korreksjonene man har foretatt i perioden.

Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no