Logistikk - dashbord

Dashbordet gir status over innkjøp, produkter, lager mm.  Oversikten kan enkelt tilpasses for å gi en rask tilgang på det man trenger via “drag and drop”.

 

 

Via “åpne innkjøp” kan man velge å foreta filtreringer. Plusstegnet åpner for å opprette “Nytt varemottak” fra en innkjøpsordre.

 

 

Ikonene for “Produkter, Åpne innkjøp og Lager” er klikkbare og tar deg videre til de ulike oversiktene.

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no