Har du et utleggstrekk som er lagt inn i 2020 eller før, som skal fortsette utover i 2021?

Hvordan gå frem for å inkludere og innrapportere utleggstrekk (skatt) korrekt i A-meldingen?

Utleggstrekk (skatt), dvs den type utleggstrekk som tidligere ble rapportert på “RF-1035 - Oppgjørsliste for utleggstrekk” skal fra januar 2021 rapporteres i A-meldingen. For å sørge for at alt blir rapportert korrekt, må man gjøre følgende:

1. Sjekk om lønnsart ‘Utleggstrekk (skatt)’ finnes. Hvis den ikke finnes, kan du opprette en kopi av eksisterende lønnsart for utleggstrekk og endre A-meldingskoden på den nye lønnsarten.

2. Avslutt det eksisterende utleggstrekk med den gamle lønnsarten på den ansatte og legg til nytt utleggstrekk, med ny lønnsart.

Hvilken startdato du skal ha på det nye utleggstrekk (skatt) avhenger av hvilken periode du vil at det skal bli inkludert i lønnsutbetalingen. Det vil være ulikt om man har forskuddsvis betaling eller etterskuddsvis. Husk at hvis bilagsdato er i 2021 vil det bli inkludert i a-meldingen.

  • Skal utleggstrekk (skatt) være inkludert i en lønnsutbetaling med periode desember 2020 må man ha startdato på utleggstrekket (skatt) per 01.12.2020. 
  • Skal utleggstrekk (skatt) være inkludert i en lønnsutbetaling med periode januar 2021 må man ha startdato på utleggstrekket (skatt) per 01.01.2021.

Bruk “gjenstående” beløp fra tidligere utleggstrekk og legg det inn på “maks totalbeløp” på det nye utleggstrekk (skatt). Det er viktig at beløpet er uten desimaler. 

 Vises følgende varsel i lønnsutbetaling (under bearbeiding) ved lønnsutbetaling med bilagsdato i 2021?

 

 

Meldingen "Utleggstrekk (skatt) skal rapporteres i A-meldingen" vises fordi man ikke har knyttet lønnsarten til en a-meldingskode. For å endre dette må man knytte utleggstrekk til a-meldingskoden ‘Utleggstrekk til dekning av skatt’. Hvordan man gjør det er beskrevet øverst i artikkelen. Deretter kan du gjøre følgende:

1. Slett lønnsraden for utleggstrekk i “lønnsutbetaling (under bearbeiding)”. Når dette er gjort kan “lønnsutbetaling (under bearbeiding)” lagres.

2. Legg til lønnsrader for utleggstrekk i “lønnsutbetaling (under bearbeiding)”.

 

Dette gjøres i “lønnsutbetaling (under bearbeiding)” ved å velge “Legg til lønnsrader”, marker for Utleggstrekk og velg “Legg til lønnsrader”.

 

  

 

Når dette er gjort kan bilag opprettes for lønnsutbetalingen. Utleggstrekk (skatt) vil bli korrekt innrapportert i A-meldingen, når denne opprettes og sendes. 

 

Se gjerne egen video om "Utleggstrekk (skatt)".Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no