Endringer i a-meldingen fra 2021

Fra og med Januar 2021 skal det rapporteres nye opplysninger i a-meldingen.

 

De nye opplysningene er:

  • Pensjonsinnretning
  • Ansettelsesform
  • Årsak til sluttdato
  • Utleggstrekk (skatt)

 

Pensjonsinnretning

Fra og med Januar 2021 må arbeidsgiver, som oppfyller kravene i OTP loven, oppgi pensjonsinnretninger, som det er inngått tjenestepensjonsavtale med, i A-meldingen. Informasjon om pensjonsinnretning angis  i “Lønnsinnstillinger” i seksjonen for pensjonsinnretninger:

 Ansettelsesform

Fra og med Januar 2021 må det rapporteres om ansettelsen er Fast eller Midlertidig på alle ordinære og maritime arbeidsforhold. Dette gjelder også arbeidsforhold som er avsluttet før 2021, men som medtas i A-meldingen i 2021 på grunn av f.eks. etterbetaling av lønn eller feriepengeutbetaling.

 

Man kan spesifisere ansettelsesform på de ansatte under fanen “Arbeidsforhold” og seksjonen “Arbeidsforhold”. Det er ikke nødvendig å opprette en ny lønnsrad. Ansettelsesform angis på den siste raden.

 

Via Ansattoversikten kan man angi ansettelsesform for flere ansatte samtidig. Marker ansatte som skal ha ansettelsesform, og trykk på “Endre ansattinformasjon”.

 Årsak til sluttdato

Fra og med Januar 2021 må det, på alle ordinære og maritime arbeidsforhold, rapporteres en årsak til at den ansatte er sluttet når det oppgis en sluttdato. Dette gjelder også på arbeidsforhold som er avsluttet før 2021, men som medtas i A-meldingen i 2021 på grunn av f.eks. etterbetaling av lønn eller feriepengeutbetaling.

 

Man kan spesifisere “Årsak til sluttdato” under fanen “Arbeidsforhold” i seksjonen Arbeidsforhold. Feltet “Årsak til sluttdato”  blir tilgjengelig når sluttdato angis på den ansatte.

 

Utleggstrekk (skatt)

Fra og med januar 2021 må utleggstrekk (skatt) som tidligere ble rapportert på skjemaet “RF-1035 Oppgjørsliste for utleggstrekk” rapporteres i A-meldingen. 


Er utleggstrekk (skatt) lagt til på den ansatte under “Faste tillegg/trekk” anbefales det å avslutte trekket per 30. november eller 31. desember. Deretter legge det til på nytt i seksjonen for utleggstrekk med ny startdato og ny lønnsart. 

 

Du kan lese mer om utleggstrekk på følgende link Utleggstrekk, Utleggstrekk (skatt) og Bidragstrekk

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no