%>

Pensjonsinnretning

Fra og med Januar 2021 må arbeidsgiver, som oppfyller kravene i OTP loven, oppgi pensjonsinnretninger, som det er inngått tjenestepensjonsavtale med, i A-meldingen. Informasjon om pensjonsinnretning angis  i “Lønnsinnstillinger” i seksjonen for pensjonsinnretninger:

 

 

Startdato

Pensjonsinnretningen blir inkludert i A-meldingen fra den perioden som angis - dvs fra den dato som angis som startdato for pensjonsinnretningen.

Eks. Settes startdato til 15.02.21, vil pensjonsinnretningen rapporteres via A-meldingen fra og med februar.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no