Slette bilag i "Bilagsmottak"

Man kan slette bilag fra “Bilagsmottaket” eller fra “ikke bokførte bilag”.

Fra bilagsmottaket kan man markere, den/de bilagene man ønsker å slette. “Handlingsknappen” aktiveres og via menyen velger man “Slett”. Det vil være samme prosedyre fra “ikke bokførte bilag”.

 

 

Man får opp en advarsel som spør om du er sikker på om du skal slette.

 

 

Alle bilag man har valgt å slette og som ikke er bokførte vil lagres i 90 dager før de slettes permanent. 

 

Gjenopprette slettede bilag

For å kunne gjenopprette slettede bilag (dette gjelder kun bilag som er slettet fra Bilagsmottaket eller “ikke bokførte bilag”) går man til “Bilag” i hovedmenyen og deretter velger “Slettede bilag”. 

 

 

I denne oversikten vil man kunne gjenopprette eller slette bilag permanent. 

 

Gjenopprettede bilag vil bli lagt tilbake der man slettet fra, enten “Bilagsmottaket” eller “ikke bokførte bilag”. 

 

NB! Bokførte bilag som blir slettet, vil ikke havne i “Slettede bilag”. Bilag som er bokført og slettet vil være slettet for godt.

 

Tilganger

For å kunne se valget “Slettede bilag” i hovedmenyen må man ha tilgang til “Bilagsmottak” og “Kan registrere og bokføre” enten Leverandørfaktura eller avansert bilag. Dette gjøres per bruker inne på fanen “Brukertilgang” og seksjonen “Bilag”. Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no