Fakturaimport åpningsbalanse - beskrivelse av filformat

Beskrivelse av kolonnene

Her ser du en oversikt og forklaringer til alle importkolonnene. Eksempelfilen inneholder kun noen av disse kolonnene. Hvis man vil legge til flere kolonner i importfilen, så er det viktig at man legger inn korrekte overskrifter (header) på kolonnene.

NB. Det er kun èn linje per faktura. Er du avhengig av flere linjer, produkter etc må du bruke fakturaimport via “Faktura > Import” før du oppretter åpningsbalansen.

 Uthevet skrift = påkrevet felt

Header

Norsk beskrivelse

Full name

Description

INVOICE NO

Fakturanummer

Invoice number

 

INVOICE DATE

Fakturadato

Invoice date

Format: YYYY-MM-DD

DUE DATE

Forfallsdato

Invoice due date

Format: YYYY-MM-DD

KID

KID-nummer

KID number

If not specified, the KID number will be created if an OCR agreement exists.

ORDER NO

Ordrenummer

Order number

 

CUSTOMER NO

Kundenummer

Customer number

Customer information will be updated on registered customers.

CUSTOMER NAME

Kundenavn

Customer name

 

CUSTOMER EMAIL

Kundens e-postadresse

Customer’s email address

Company preference: If this order is included in an invoice, then the invoice will be sent to the customer by email.

ORGANIZATION NO

Organisasjonsnummer

Organization number

 

REFERENCE NO

Referansenummer

Reference number

 

COMMENTS

Kommentar

Comments

 

CURRENCY

Valuta

Currency

Format: NOK, SEK, DKK

ORDER LINE - DESCRIPTION

Ordrelinje – beskrivelse

Order line - description

 

ORDER LINE - UNIT PRICE

Ordrelinje – enhetspris

Order line – unit price

 

ORDER LINE - COUNT

Ordrelinje – antall

Order line - count

 

ORDER LINE - VAT CODE

Ordrelinje – mva-kode

Order line – system defined VAT code

Read more about the system defined VAT codes in the following article – VAT codes

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no