Produktimport

Det er mulig å importere en produktliste rett inn i systemet. Funksjonen støtter CSV- og Excel-filer. Man kan se en eksempelfil for Excel ved å klikke på den fargede lenken.  For de som har Logistikk - Beta velges eksempelfil med lagerlokasjon.

 

La haken “Lagervare” være på om du importerer fysiske produkter. Importerer du kun varer du ikke fysisk har på lager, er det lurt å fjerne haken. 

 “Ignorer første rad” skal alltid være på.

 Vi anbefaler at du deler listen i to filer. En fil for “Lagervarer” og en fil for “Ikke lagervarer”.

 

Beskrivelse av kolonner

Her ser du en oversikt og forklaringer til importkolonnene.

Man kan endre overskrifter i filen, men det er viktig at den rekkefølgen som ligger i eksempelfilen beholdes. Hvis ikke får man feil ved import. 

Uthevet skrift = påkrevet felt

Header NO

 

Beskrivelse

Produktnavn

 

 

Produktnummer

 

 

Enhet

 

Liter, meter, kilometer etc. Enheten blir opprettet om den ikke eksisterer i Tripletex. 

Inaktiv (J/N)

 

Benyttes evt ved import for masse-endring av produkter:

- Eksporter hele produktlisten.

- Sett "J" på Inaktiv på alle produkter man ønsker å sette Inaktiv og importer.

Innkjøpspris (selskapets valuta)

 

Det er kun mulig å registrere innkjøpspris i NOK

Valuta

 

Feltet for valuta angir utsalgsprisens valuta

Enhetspris eks mva (valuta)

 

 

Enhetspris inkl mva (valuta)

 

 

Mva-kode

 

Mva-koder:

  3 = Høy sats

31 = Middels sats

33 = Lav sats

  5 = Avgiftsfri innenlands omsetning

52 = Avgiftsfri utførsel 

  6 = Omsetning utenfor mva-loven

  0 =  Ingen mva-behandling

Produkt for videresalg

 

Dette er kun relevant om man importerer leverandørprodukter. Om det er en vanlig produktimport så trenger man ikke legge inn noe her.

Regnskapskonto

 

Regnskapskonto definerer inntektskonto. Holdes denne kolonnen tom vil inntekten bokføres på standardkonto ihht konteringsreglene på Regnskap/Regnskapsinnstillinger/ regnskapsregler/konteringsregler.

Kommentar

 

 

Lagernummer

 

Lagernummeret må være opprettet i Tripletex før import. Får feilmelding om lageret ikke eksisterer.

NB: Lagernummer angis dersom importen skal få med antallet.

Er lageret "blankt", vil kun produktet importeres uten antall.

Antall

 

Antall angir varebeholdning og importeres sammen med Lagernummer. Dersom man har et lagernummer angitt må kolonnen "Antall" inneholde et tall høyere enn 0 for at importen ikke skal gi en feilmelding.

EAN/GTIN

Strekkodenummer

Feltet er søkbart i globalt søk samt der man kan filtrere eller velge produkt i nedtrekkslister.

 

 


Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no