%>

Purre på renter/gebyrer etter at faktura er betalt

Vi kan illustrere ved hjelp av eksempel:

NB. Renter og gebyrer er i henhold til statens satser og oppdateres i henhold til disse. 

Det er standard tekst på våre purringer, inkassovarsler mm.

 

Fakturaoversikt

Faktura 671 med forfall 14.12.20 ble ikke betalt til forfall. Det ble automatisk sendt ut purring på faktura. I fakturainnstillingene her er det valgt purring med gebyr og renter. 

Kunden betaler så hovedstolen, altså selve fakturabeløpet uten purregebyr og renter. Det innbetales etter forfall både på faktura og purringen. 

Har man kid på faktura og det er betalt med kid, registreres automatisk innbetalingen på den opprinnelige faktura. En faktura som er betalt i sin helhet med kid eller registrert manuelt betalt, vil fortsatt ligge i fakturaoversikten dersom det er generert purringer. 

Purring av gebyr og renter

Vi ønsker nå å få betalt for purregebyr og renter. Fra fakturaoversikten kan man markere fakturaen det gjelder, klikke på handlingsknappen og velge purring. 

 

 

Ofte kan det være en ide å klikke seg inn på fakturanummeret (fakturadetaljer) og foreta samme handling.

Lite triks når man velger å genere purring fra fakturadetaljer er at man faktisk kan opprette purring uten å sende den slik at man kan se hva som vil bli generert.

 

 

1). Man endre varslingsformen fra “E-post” til “Egen utskrift”. Velg “Purring” og se på forhåndsvisningen hvordan den vil se ut.

 

 

I eksempelet vårt vil det se slik ut. Her vises fakturabeløpet, innbetaling, forsinkelsesrenter og omkostninger.

 

 

Velger man kun Type “Betalingspåminnelse”, vil man kun få med omkostninger, dvs purregebyr som ble generert på ubetalt faktura.

 

 

2). Siden det kun er opprettet en purring uten å sendes på e-post, får vi nå mulighet til å slette denne i krysset helt til høyre. 

 

 

Deretter opprette tilsvarende og velge e-post som varslingsform. Den vil da gå til kunden. 

 

 

Betaling av purregebyr og renter

Generering av purregebyr og renter i Tripletex er kun varsler. Gebyr og renter er ikke registrert i regnskapet før man registrerer de som betalt. 

 

Registrering av betaling gjøres via fakturadetaljer - klikk på fakturanummeret.

Velg “Betaling” under “Historikk”, legg inn korrekt beløp samt dato, velg “Betaling”.

 

 

Via bilaget som genereres automatisk for betalingen, kan man nå se hvilke regnskapskontoer beløpet er godskrevet i regnskapet.

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no