%>

Automatisk bankavstemming med AutoPay

Dersom man ønsker automatisk bankavstemming som en del av av AutoPay bankavtalen, må man  å krysse av på dette i bankens skjema. For de fleste banker heter dette Camt053. (Men for  Nordea er det Ja utenfor"Bankavstemming”, Ja utenfor "Tilvalg innbetalingstjenester Kontutskrift for Handelsbanken og for Landkreditt Bank så står det "Kontoinformasjon/kontoutskrift").

 

Hvis du ikke har bankavstemming/kontoutskrift via Autopay, se denne videoen for hvordan du kan foreta automatisk bankavstemming. 

 

Markerer man for valget vil kontoutskriften automatisk hentes til Tripletex.

Vær oppmerksom på at Tripletex ikke laster inn informasjon før første hele måned. Det vil si at du vil få første automatiske kontoutskrift lastet inn i Tripletex på 2. virkedag i påfølgende måned etter aktivering i banken.

 

Tripletex anbefaler at man avstemmer bankkontoene hver måned. Dette gjør man ved å velge “Bank/Bankavstemming” i hovedmenyen.

 

 

Man avstemmer en konto ved å kontrollere at beløpene inn og ut av bankkontoen stemmer med beløpene på kontoutskriften. Saldoen på bankutskriften må være lik utgående saldo fra regnskapet før avstemmingen kan godkjennes. 

 

Banksaldo

For kunder som har aktivert bankavstemming (NB. man bestiller bankavstemming via banken), vil man i oversikten “Betalinger” se saldo på de ulike kontoene knyttet til avtalen(e). Saldo er hentet fra siste bankavstemmingsfil (automatisk fra banken), og viser gårsdagens saldo hvis man har bankutskrift daglig.

 

 

Man kan også få frem saldo via “Bank/Dashbord”.

  

Bankavstemming

venstre side i bankavstemmingen ligger transaksjonene som er bokført i regnskapet i Tripletex.

 

 

På Kontoutskriften ser man alle transaksjoner på bankkonto, både inn- og utbetalinger. Disse vil vises på “Automatisk bankavstemming” på høyre side når kontoutskrift hentes via Autopay eller lastes inn fra banken manuelt.

 

 

Når filen er lastet inn vil posteringene i regnskapet være i venstre kolonne og transaksjonene fra banken på høyre side.

Øverst ser vi saldoinformasjon på regnskapskontoen og saldo informasjon på bankutskriften og differansen mellom disse.

 

Det er nå lansert en forbedret funksjon på automatisk bankavstemming som automatisk utfører “mange-til-en matcher”. Dette vil løse utfordringen der man har mange inn- eller utbetalinger på samme dag, og banken har slått dette sammen til èn sumpost.

 

 

Man starter da selve avstemmingen ved å gå igjennom det som er blitt “matchet” automatisk av systemet. Forslagene godkjennes ved å trykke på haken til høyre, eller avvises ved å trykke på krysset. De godkjente postene forsvinner da fra oversikten. Man kan finne igjen de avstemte postene ved å aktivere “Vis avstemte poster” på toppen.

 

Ved å trykke på pilen på høyre side i posten, kan man se mer informasjon om posteringen. På postene på venstre side får man også opp bilagsnummeret så man kan gå rett til bilaget for mer informasjon.

 

 

Hvis det mangler informasjon på venstre side, og det ligger informasjon på høyre side, så betyr det at det er utført en transaksjon i banken som ikke er bokført i regnskapet. Det mangler altså ett eller flere bilag i regnskapet. Disse må da bokføres før man kan lukke avstemmingen.

 

Vi gjør oppmerksom på at utbetalinger gjort med Autopay og innbetalinger med KID-nummer vil bokføres automatisk, men det kan være forsinkelser på statusen slik at bankavstemmingen har informasjon som regnskapet enda ikke har. Vi anbefaler å vente 2-3 dager før man evt bokfører manuelt.

 

 

Innbetalinger

Hvis man har OCR sumposter i bankutskriften, og man har vanskeligheter med å matche disse mot riktige poster i regnskapet, kan man finne filer med detaljert informasjon. Trykk da  på de 3 prikkene øverst til høyre og velg ‘Innbetalinger’. Her finner man også informasjonen man trenger dersom det er noe som ikke er automatisk bokført i regnskapet og som må bokføres manuelt.

 

 

Når man har kontrollert alle poster, vil det fra tid til annen være ut- og innbetalinger på selve bankutskriften som ikke er bokført, som renter og gebyrer. Dette kan man legge inn direkte i avstemmingen.  

For å opprette alternativer for avstemming av banken, setter man opp dette under “Regnskap/Innstillinger/Betalingstyper”. Oppsett for bankgebyrer og renter”.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no