%>

Lønnsoppdateringer for 2020/2021 - informasjon om endringer

Endringer for 2021

Fra og med Januar 2021 skal det rapporteres nye opplysninger i a-meldingen.

 

De nye opplysningene er:

  • Pensjonsinnretning
  • Ansettelsesform
  • Årsak til sluttdato
  • Utleggstrekk (skatt)

 

Nedenfor finner du litt mer informasjon om hver endring og link til ytterligere dokumentasjon og video relatert til emnet.

 

Pensjonsinnretning

Fra og med Januar 2021 må arbeidsgiver, som oppfyller kravene i OTP loven, oppgi pensjonsinnretning, som det er inngått tjenestepensjonsavtale med, i a-meldingen.

 

Hjelpetekst: Pensjonsinnretning

Video: Pensjonsinnretning

 

Ansettelsesform

Fra og med Januar 2021 må det rapporteres om ansettelsen er Fast eller Midlertidig på alle ordinære og maritime arbeidsforhold.

 

Hjelpetekst: Ansettelsesform

Video: Ansettelsesform

 

Årsak til sluttdato

Fra og med Januar 2021 må det, på alle ordinære og maritime arbeidsforhold, rapporteres en årsak til at den ansatte er sluttet når det oppgis en sluttdato. Det ligger inne fast definerte tekster for årsak, som er bestemt av Altinn. Det kan ikke legges inn egne årsakstekster.

 

Hjelpetekst: Avslutte ansatte

Video: Årsak til sluttdatoUtleggstrekk (skatt)

Fra og med januar 2021 skal utleggstrekk (skatt) som tidligere ble rapportert på skjemaet “RF-1035 Oppgjørsliste for utleggstrekk” rapporteres i a-meldingen.

 

Hjelpetekst: Utleggstrekk, Utleggstrekk (skatt) og Bidragstrekk

Video: Utleggstrekk (skatt)Generelt

  • Det er viktig å gå igjennom de generelle innstillingene for lønn, slik at systemet gjør de automatiske rutinene på den måten som er forventet. Gå inn på Lønn, Lønnsinnstillinger og se over alle innstillingene for din virksomhet.
  • Skatteetaten sluttet i 2020 med å varsle arbeidsgiver hvis noen av dine ansatte endret skattekort i løpet av året. Dette ble delvis innført igjen sent i høst ved at du kan huke av for at du ønsker å motta sms hvis noen av dine ansatte endrer skattekortet sitt. Dette gjøres i prosessen ved bestilling av nye skattekort.
  • Ansatte som har kildeskatt skal trekkes for den fastsatte prosentsatsen på alle trekkpliktige ytelser. Det skal altså ikke være halv skatt på julelønna eller trekkfritak i feriepengeutbetalingen. For de fleste er kildeskatten på 25 %.
  • Under rutinen Lønn, OTP/Sykepenger, arkfanen OTP, skal alle pensjonsforsikringsformer for de ansatte registreres. Dette punktet gjelder altså ikke kun for OTP, men også AFP og andre generelle ordninger for pensjon.

Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no