Fakturaplan

Har man et fastprisprosjekt og skal fakturere fastprisbeløpet over flere fakturaer, kan det være en idé å sette opp en fakturaplan. Det kan man gjøre ved å dele opp det faktiske honoraret/fastprisbeløpet som følger:

I fanen “Kontrakt” finner du helt nederst en tabell for å sette opp en “Fakturaplan”.

Her er hele fastprisbeløpet satt opp i planen. Når hver og en av disse faktureres vil de inkludere evt. mva (både fastprisen og prisene i fakturaplanen er eks. mva). Slik at når faktura 3 er fakturert vil prosjektet være sluttfakturert.

Eksempelet nedenfor er ikke for a kontofakturering. Fakturaplan for a-kontofakturering finner du lengre ned i artikkelen. A konto benyttes f.eks. når man skal forskuddsfakturere kunder eller fakturere i et annet tempo enn opparbeidet honorar. 

 

Fakturaplan og ordrelinjer

Fakturaplanen «overstyrer» alt annet når det kommer til fakturering. Dersom man for eksempel har lagt inn en linje i fakturaplanen som sier at det skal faktureres 25.000 i honorar den 10. i måneden så vil man ikke få fakturert noe på prosjektet før denne datoen. Man kan fakturere ordrelinjer samtidig som oppføringen i fakturaplanen, så lenge ordrelinjene har samme eller en tidligere dato. 

 

 

Tips: Om man ønsker å fakturere ordrelinjer utenom fakturaplanen, kan man legge til en ny "blank" rad i fakturaplanen med dagens dato.

 

Prosjektfakturering

I oversikten for prosjektfakturering vil man kun se førstkommende oppføring fra fakturaplanen. Man må fakturere den som ligger tilgjengelig i prosjektfaktureringen før man ser den neste osv. Fakturaen må godkjennes og faktureres på lik linje med «vanlig» prosjektfakturering av honorar/kostnader.

 

 

Fakturaplan for a kontofakturering

Prinsippene er nøyaktig de samme som ved honorarfakturering. 

NB. Man bør ikke blande a konto- og honorarfakturering. Det vil ofte resultere i utfordringer ved å få avsluttet/sluttfakturert prosjektet.

 

Tips: ved a kontofakturering kan det være lurt å utelate sluttbeløpet i fakturaplanen, systemet vil foreslå dette automatisk.

Eksempelet her er satt opp med kun to fakturadatoer à 45.000,-  av fastpris/honorar på 100.000,-. Hele fastprisbeløpet er ikke lagt inn i fakturaplanen. Ønsker i dette eksempelet å sluttfakturere det resterende beløpet (her) på 10.000,- (kan også være en fin måte å få med mva dersom man har valgt a konto uten mva.).

 I “Prosjektfakturering” vil nå, på samme måte som over, første tilgjengelig beløp vises. 

 Da faktureres denne, samt neste oppføring i fakturaplanen. Deretter skal vi se hvordan sluttfakturaen arter seg.

 

I forhåndsvisningen på prosjektfakturaen vil det se slik ut. Her ser vi en ryddig oppstilling av hva som er fakturert a konto av fastprisen og hva som gjenstår. 

 

Har man a kontofakturert uten mva får man også med hele mva-beløpet for det som er a kontofakturert, i stedet for at det kun opprettes en egen faktura kun på mva-beløpet.

 

Kopiere fakturaplan

Ønsker man å kopiere fakturaplan med på et nytt prosjekt kan man gjøre det via fanen “Detaljer” i det aktuelle prosjektet. 

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no