Automatisk bankavstemming (uten AutoPay)

Tripletex anbefaler at man avstemmer bankkontoene hver måned. Dette gjør man ved å velge “Bank/Bankavstemming” i hovedmenyen.

 

 

Man avstemmer en konto ved å kontrollere at beløpene inn og ut av bankkontoen stemmer med beløpene på kontoutskriften. Saldoen på bankutskriften må være lik utgående saldo fra regnskapet før avstemmingen kan godkjennes. 

 

Se gjerne egen video “Automatisk bankavstemming”.

 

Bankfil

Så lenge man ikke har bankavtale med AutoPay vil det her bli en liten manuell jobb, selv om selve avstemmingen blir en automatisk summering av poster.

 

Se gjerne egen artikkel om “Automatisk bankavstemming med AutoPay”.

 

Har man ikke AutoPay må man hente ut/laste ned bankfil fra banken. Har man flere bankkontoer må man hente for hver enkelt bankkonto. Hvordan bankfilene lastes ned/blir tilgjengelig varierer fra bank til bank.

 

Laste inn bankfil i Tripletex

For å laste opp bankfil - velg “Legg til” eller “slipp” filen i merket område under “Automatisk bankavstemming”.

 

Forslag til hvilken bank det gjelder vil da vises. Sjekk deretter at det er korrekt filformat og velg “Last opp”. Filformatet variere fra bank til bank. Som regel vil filformatet som støttes av Tripletex vises automatisk når bank er valgt. 

Transaksjonene i filen man lastet opp vil bli lastet opp på bankutskriftsdelen (høyre side) av bankavstemmingssiden. Hvis vi finner transaksjoner i regnskapet som matcher sum og dato så vil de automatisk lukkes. 

Dersom den automatiske bankavstemmingen gjør “mange-til-en” eller “en-til-mange” matcher, vil man måtte godta eller avvise forslagene ved å trykke på haken eller krysset som vises.

De godkjente postene forsvinner da fra oversikten. Man kan finne igjen de avstemte postene ved å aktivere “Vis avstemte poster” på toppen.

 

Poster som ikke automatisk lukkes, må matches ved å huke av på bilaget i regnskapet på venstre side og posten i bankavstemmingen på høyre side, slik at beløpene går i 0 og du får en egen boks for “Match” på høyre side.

 

 

 

Det er mulig å matche “mange-til-en”, eller “en-til-mange” også her.

 Banksaldo

Skal man foreta sin første avstemming vil den inngående saldo komme fra Åpningsbalansen.  I åpningsbalansen legger man inn hva man har på “bok” (tall fra regnskapet) når man starter med bokføring i Tripletex. Det fra denne saldoen man starter den første bankavstemmingen.

 

Banksaldoen vil etterhvert stå i filen som lastes opp - “Bankinnskudd - saldo”.

 

 

Bankavstemming

På Kontoutskriften ser man alle transaksjoner på bankkonto, både inn- og utbetalinger. 

 

 

Når filen er lastet inn vil posteringene i regnskapet være i venstre kolonne og transaksjonene fra banken i høyre kolonne.

 

Øverst ser man saldoinformasjon på regnskapskontoen og saldoinformasjon på bankutskriften, og differansen mellom disse.

 

Mangler det beløp på venstre side, som man finner på høyre side, så betyr det at en transaksjon i banken er blitt foretatt, men som ikke er ført i regnskapet. 

 

 

Det mangler altså ett eller flere bilag i regnskapet. Disse må da bokføres før man kan lukke avstemmingen.

 

 

Ved å trykke på pilen på høyre side i posten kan man se mer informasjon om posteringen. På postene på venstre side får man også opp bilagsnummeret så man kan gå rett til bilaget for å se mer informasjon.

 

Differanse i bankavstemming

Når man har kontrollert alle poster vil det fra tid til annen være ut- og innbetalinger på selve bankutskriften som ikke er bokført, som renter og gebyrer. Dette kan man legge inn direkte i avstemmingen.   Se gjerne egen artikkel “Bokføring av differanser, renter og gebyrer”.

For å opprette alternativer for avstemming av banken, setter man opp dette under “Regnskap/Innstillinger/Betalingstyper”. Oppsett for bankgebyrer og renter”.

 

Godkjenne bankavstemmingen

Når alle poster er avstemt, kommer det en blå boks på toppen av listen for å godkjenne bankavstemmingen. Dette vil da låse regnskapsperioden for flere føringer mot den bankkontoen.

 

 

Oversikt over bankavstemminger

Under “Regnskap/Årsregnskap” velger man aktuelt år, klikker på Detaljer.

 

Her finner man seksjon for måneder med avstemt bank. 

Har man uteglemt en måned må de etterfølgende månedene som er avstemt, “gjenåpnes/avgodkjennes”. Man kan klikke på avstemmingen fra oversikten og komme direkte inn i selve bankavstemmingen.

 

Vedlegg til automatisk bankavstemming

Det er mulig å legge vedlegg til automatisk bankavstemming

Øverst til høyre i bildet, trykk på  , velg deretter vedlegg

Velg last opp, eller legg til sider fra bilagsmottak eller dokumentmottak.

I samme meny kan man også velge endringslogg for å se hvem som har opprettet, og sist endret bilaget.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no