Flere reskontroer

Flere reskontroer er under betatesting og kan aktiveres via "Vår kundeside".

Flere reskontroer gjør at du kan opprette og føre bilag på alternative reskontroer. Det gir også tilgang til å opprette eiendeler og føre bilag på disse. Fra før har du kunde- og leverandørreskontro. Ved å aktivere modulen “Flere reskontroer” gir det ytterligere muligheter.

Flere reskontroer gir deg blant annet:

  • Eiendelsregister for bl.a. anleggsmidler
  • Egne reskontro for klientkontoer i et advokatregnskap
  • Egne reskontro for konsernregnskap

 

Eiendelsregister

For å sette opp en eiendel må du først definere en regnskapskonto som en "Eiendelsreskontro". Regnskapskontoene finner du ved å gå til “Regnskap/Innstillinger/Kontoplan”. Her kan du velge en eksisterende konto eller opprette en ny. 

Inne på “Detaljer” på kontoen kan du velge “Eiendelsreskontro” under feltet for “Reskontro”.

Obs: Hvis kontoen allerede er brukt som en hovedbokskonto kan den ikke endres til å bli en eiendelsreskontro. Da må det i tilfelle opprettes en ny konto i samme kontointervall.

Etter at du har registrert en regnskapskonto som en eiendelsreskontro, kan du registrere eiendeler ved å føre en leverandørfaktura eller et avansert bilag. 

 

Hvordan registrere en eiendel via leverandørfaktura:

Før leverandørfakturaen som vanlig. I seksjonen “Kostnader” velges kostnadskontoen som er registrert som eiendelsreskontro. Dersom eiendelen skal periodiseres må du legge inn resultatkontoen som kostnadskonto (f.eks. 60xx). I feltet for Periodisering” velges den aktuelle balansekontoen som eiendelen tilhører. Registrer startmåned, år og antall perioder for periodiseringen.

Etter periodiseringskonto er valgt vil det dukke opp et nytt felt lenger opp i seksjonen som heter “Eiendel”. Hvis det ikke blir spesifisert hvilken eiendel den nye eiendelen skal registreres på og det står på "Opprett ny eiendel", vil eiendelen opprettes basert på beskrivelsesteksten, beløpet og bilagsdatoen (anskaffelsesdato).

Dersom eiendelen ikke skal periodiseres bruker du balansekontoen som kostnadskonto. I feltet for “Periodisering” velges da “Ingen periodisering - velg konto for å periodisere”.

Du vil få opp en bekreftelse på at eiendelen opprettes når du trykker på “Opprett”.

 

Hvordan føre en eiendel inn som avansert bilag:

Du kan også her opprette en ny eiendel. Trykk på feltet “Velg kontering” under “Debet” eller “Kredit” og deretter på knappen “Ny eiendel”.

Her legges da inn navn, beskrivelse, anskaffelseskost -og dato, samt balansekonto.

Obs! Dersom eiendelen skal periodiseres må den registreres via leverandørfaktura da periodisering ikke er mulig via avansert bilag.

 

Eiendelsoversikt

For å se oversikt over registrerte eiendeler så kan du gå på “Regnskap” - “Eiendeler”. Her vil du se alle dine eiendeler og du kan klikke deg inn på hver enkelt eiendel for å se mer informasjon.

Ved å klikke på de tre prikkene etter aktuell eiendel kan du gå videre til eiendelsreskontroen hvor du ser alle transaksjonene.


Flere reskontroer til f.eks advokatregnskap og konsernregnskap

 For å sette opp flere reskontro til f.eks advokatregnskap eller konsernregnskap må du definere en regnskapskonto som en alternativ kunde/leverandørreskontro. Du finner kontoene dine ved å gå til “Regnskap” - “Innstillinger” - “Kontoplan”. 

Inne på “Detaljer” på kontoen kan du velge at kontoen skal være en alternativ kunde/leverandørreskontro under feltet for “Reskontro”.

Obs: Hvis kontoen allerede er brukt som en hovedbokskonto kan den ikke endres til å bli en alternativ kunde/leverandørreskontro. Da må det i tilfelle opprettes en ny konto i samme kontointervall.

Deretter kan man opprette ny kunde/leverandør ved å gå til “Kunde” - “Ny kunde/leverandør”.

Her velges at denne kunden skal være knyttet til den nye kunde-/leverandørreskontroen. Alle transaksjoner registrert på denne kunden/leverandøren vil nå fremkomme på den nye reskontroen.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no