Flere reskontroer - Eiendelsregister

Et eiendelsregister kan benyttes for å få en oversikt over anleggsmidlene til bedriften. Ved å ta i bruk “Flere reskontroer” i Tripletex kan man definere en hovedbokskonto som en eiendelsreskontro, og videre kan man registrere eiendeler som går mot den nyopprettede eiendelsreskontroen. 

 

Ved å bruke eiendelsregisteret har du også mulighet til å registrere avskrivninger. Dette gjør du via periodiseringsrutinen ved registrering av leverandørfaktura.

 

Flere reskontroer kan aktiveres via "Regnskap” > “Innstillinger" og arkfanen "Regnskapsregler. Under seksjonen "Moduler” huker man av for "Flere reskontroer".

 

Skjermbilde_2021-11-05_kl._12.38.28.png

 

Først må du definere en regnskapskonto som en "Eiendelsreskontro". Regnskapskontoene finner du ved å gå til “Regnskap/Innstillinger/Kontoplan”. Her kan du velge en eksisterende konto eller opprette en ny. 

Inne på “Detaljer” på kontoen kan du velge “Eiendelsreskontro” under feltet for “Reskontro”.

 

Skjermbilde_2021-11-05_kl._12.39.13.png

 

Obs: Hvis kontoen allerede er brukt som en hovedbokskonto kan den ikke endres til å bli en eiendelsreskontro. Da må det i tilfelle opprettes en ny konto i samme kontointervall.

 

Etter at du har registrert en regnskapskonto som en eiendelsreskontro, kan du registrere eiendeler ved å føre en leverandørfaktura eller et avansert bilag. 

 

Hvordan registrere en eiendel via leverandørfaktura

Før leverandørfakturaen som vanlig. I seksjonen “Kostnader” velges avskrivningskontoen som kostnadskonto hvis eiendelen skal periodiseres. I feltet for “Periodisering” velges den aktuelle balansekontoen som eiendelen tilhører. Registrer startmåned, år og antall perioder for periodiseringen.

 

Etter periodiseringskonto er valgt vil det dukke opp et nytt felt lenger opp i seksjonen som heter “Eiendel”. Hvis det ikke blir spesifisert hvilken eiendel den nye eiendelen skal registreres på og hvis det står "Opprett ny eiendel" i feltet “Eiendel”, vil eiendelen opprettes basert på beskrivelsesteksten, beløpet og bilagsdatoen (anskaffelsesdato).

 

Skjermbilde_2021-11-05_kl._12.40.29.png

 

Dersom eiendelen ikke skal periodiseres bruker du balansekontoen som kostnadskonto. I feltet for “Periodisering” velges da “Ingen periodisering - velg konto for å periodisere”.

 

Skjermbilde_2021-11-05_kl._12.41.05.png

 

Du vil få opp en bekreftelse på at eiendelen opprettes når du trykker på “Opprett”.

 

Skjermbilde_2021-11-05_kl._12.41.50.png

 

Hvordan registrere ny eiendel som avansert bilag

Trykk på feltet “Velg kontering” under “Debet” eller “Kredit” og deretter på knappen “Ny eiendel”.

 

Skjermbilde_2021-11-05_kl._12.42.33.png

 

Her legges da inn navn, beskrivelse, anskaffelseskost -og dato, samt balansekonto.

 

Skjermbilde_2021-11-05_kl._12.43.06.png

 

Obs! Dersom eiendelen skal periodiseres, så er enkleste måte at den registreres via leverandørfaktura.

 

Eiendelsoversikt

For å se oversikt over registrerte eiendeler så kan du gå til “Regnskap” - “Eiendeler”. Her vil du se alle dine eiendeler og du kan klikke deg inn på hver enkelt eiendel for å se mer informasjon.

 

Skjermbilde_2021-11-05_kl._12.43.56.png

 

Ved å klikke på de tre prikkene etter aktuell eiendel kan du gå videre til eiendelsreskontroen hvor du ser alle transaksjonene.

 

Skjermbilde_2021-11-05_kl._12.48.23.png

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no