%>

Prosjektimport/eksport - beskrivelse av kolonner

Her ser du en oversikt og forklaringer til kolonnene.

Man kan endre overskrifter i filen, men det er viktig at den rekkefølgen som ligger i eksempelfilen beholdes. Hvis ikke får man feil ved import. 

Man får ikke angret en prosjektimport, men man kan foreta en ny import for å oppdatere eksisterende prosjekter. 

NB. Velger man CSV med komma (,) i skilletegn, kan det ikke være komma i prosjektnavnet. 

Uthevet skrift = påkrevet felt

Header NO

Header ENG

Format

Description

Prosjektnavn

PROJECT NAME

STRING

Hvis navn ikke eksisterer i Tripletex, opprettes nytt prosjekt. Hvis navn eksisterer, oppdateres prosjekt. 

Prosjektnummer

PROJECT NUMBER

STRING

Hvis prosjektnummer ikke eksisterer i Tripletex, opprettes nytt prosjekt. Hvis prosjektnummer eksisterer oppdateres prosjekt. 

Startdato

START DATE

Format: YYYY-MM-DD

 

Sluttdato

END DATE

Format: YYYY-MM-DD

 

Kundenavn

CUSTOMER NAME

STRING

 

Kundenummer

CUSTOMER NUMBER

STRING

Opprett ny kunde hvis denne ikke eksisterer i Tripletex.

Kontakt fornavn

CONTACT FIRST NAME

STRING

 

Kontakt etternavn

CONTACT LAST NAME

STRING

 

Referanse

REFERENCE NO

STRING

 

Eksternt regnskapsnummer

EXTERNAL ACCOUNTS NO

STRING

 

Hovedprosjekt navn

MAIN PROJECT NAME

STRING

Hvis prosjektnavn ikke eksisterer i Tripletex, opprett nytt prosjekt. Hvis prosjekt eksisterer, oppdater prosjekt. 

Hovedprosjekt nummer

MAIN PROJECT NUMBER

STRING

Hvis prosjektnummer ikke eksisterer, opprett nytt prosjekt. Hvis prosjektnummer eksisterer, oppdater prosjekt.

Prosjektleder fornavn

PROJECT MANAGER FIRST NAME

STRING

 

Prosjektleder etternavn

PROJECT MANAGER LAST NAME

STRING

 

Prosjektleder e-postadresse

PROJECT MANAGER EMAIL

STRING

 

Avdeling

DEPARTMENT

STRING

 

Avdelingsnummer

DEPARTMENT NUMBER

STRING

 

Kategori

CATEGORY

STRING

Opprett ny kategori om denne ikke eksisterer i Tripletex. 

Kategorinummer

CATEGORY NUMBER

STRING

 

Prosjektbeskrivelse

PROJECT DESCRIPTION

STRING

 

Internprosjekt

INTERNAL PROJECT

TRUE / FALSE

 

MVA-kode

VAT CODE

INTEGER

 

Valuta

CURRENCY

Three capital letters

 

Påslag ordrelinjer

MARKUP ORDER LINES

INTEGER

 

Påslag honorarinntekt

MARKUP FEES EARNED

INTEGER

 

Kontraktstype

CONTRACT TYPE

TRUE / FALSE

TRUE = Fastprisprosjekt  

FALSE = Timeprisprosjekt  

Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no