Bank - Dashbord

Bank-dashbordet gir deg et overblikk over saldo på dine kontoer, status og snarvei til betalinger. I tillegg estimerer vi utviklingen på dine kontoer de neste 30 dagene.

 

Du må ha aktivert Bankintegrasjon via AutoPay for å se dashbordet.

 

 

Trykker man på feltet for “Betalinger til Godkjenninger” kommer man til betalingsoversikten.

 Estimert banksaldo

Her ser man en oversikt over saldo frem i tid - inntil 30 dager. 

 

 

Utgangspunkt for estimatet er gårsdagens saldo. Utviklingen frem i tid er basert på; 

  • Inngående faktura
  • Utgående faktura
  • Lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift - trend (lineær regresjon) basert på de siste 12 månedene
  • Manuelt registrerte transaksjoner (Påvirker ikke regnskapet)

I innstillingsmenyen (tannhjulet) kan man velge om man vil ha med estimater for lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 

 

 

Manuelt registrerte transaksjoner

 

 

For repeterende transaksjon må man markere “Regelmessig” samt velge daglig, ukentlig eller månedlig.

 

 

Under forventede transaksjoner neste 30 dager vil de manuelle transaksjonene legge seg i tillegg til transaksjoner registrert i regnskapet.

 

 

Man kan redigere eller slette en manuell transaksjon via handlingsknappen helt til høyre.

 

Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no