Betaling via AutoPay i en lukket periode

Har man foretatt en utbetaling via AutoPay, og denne blir utført i banken i en periode som er lukket i Tripletex med en bankavstemming vil betalingsbilaget ende opp i Bilagsmottak. 

 

For at betalingen skal registreres i regnskapet må man avgodkjenne bankavstemmingen. Gjenåpning gjøres i bankavstemming ved å huke bort "Godkjenn" og trykker lagre. Da åpnes perioden og man kan velge å importere betalingen på nytt. 

Når perioden er gjenåpnet kan man fra Bilagsmottak velge “Importer på nytt”  slik at betalingsbilaget kan importeres på nytt og bokføres i regnskapet som vanlig. 

 

 

Eller man kan velge å slette betalingsbilaget. 

Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no