Produktregnskap

Ved salg av produkter vil det ofte være et ønske å kunne differensiere (fordele) inntekter på ulike produkter eller produktgrupper. Dette kan man gjøre i Tripletex ved å opprette ulike regnskapskontoer som man kobler produktene til.

 

 

Inntekt på produkt

Ved valg av inntektskonto, har man i praksis to ulike valg:

  1. (Bruk standardkonto for ordrelinjer): Ved dette valget vil mva. satsen på ordrelinjene styre hvilken konto inntekten havner på. I Regnskap/Innstillinger/Regnskapsregler rubrikken Konteringsregler, fremkommer standardkontoene for fakturerte produkter på de ulike satsene. Ved dette valget vil mva. satsen man angir inne på produktet, være det som kommer som forslag når man legger inn produktet i en ordrelinje.
  2. Knytte produktet mot en spesifik regnskapskonto. Inntektskontoer (3000-3999) er mva-låst i Tripletex. På disse kan man kun bruke 1 mva-kode pr konto.

 

Man velger “Regnskap>Innstillinger>Kontoplan” i hovedmenyen. Norsk standard kontoplan hvor alle kontoene er tilgjengelige.

 

Det er enkelt å opprette nye kontoer. (Gå ned til 3000-serien). Kontoer med nummer over 3000 er salgskontoer/inntektskontoer. Velg "Ny konto". 

 

 

Eller man kan opprette kopi av en eksisterende. Gå inn på konto 3000 for eksempel «Salgsinntekt, avgiftspliktig» og velger  «Opprett kopi».

 

Vi skriver inn f.eks. nummer 3035 og kaller kontoen «Diverse produkter». Kontoen skal omhandle den produktgruppen man ønsker å se i regnskapets resultatrapport.

 

 

Når man skal opprette produkter, så kobler man produktet til riktig regnskapskonto. Da vil man få en sortering i resultatrapporten.

 

Vi velger «Produkt/Nytt produkt», skriver inn et navn. (f.eks  «Testprodukt»)

 

Velger man ikke en regnskapskonto, vil systemet velge «Standardkonto 3000». Her vil det være momskoden som er definert i produktet som vil være styrende.

 

Men man kan også velge kontoen vi opprettet, konto 3035 «Diverse produkter», eller eventuelt andre salgskontoer som man har opprettet. Legger inn prisinformasjon og velger «Opprett».

 

 

Når man velger dette produktet ved fakturering, så vil alle inntekter bli ført på valgt regnskapskonto/inntektskonto.

 

Hvis vi går inn på «Regnskap» og «Resultatrapport», så vil vi se hvordan inntektene fordeles på de ulike inntektskontoene.

Kostnader på produkt

Leverandørfaktura (Produktkjøp)

En leverandørfaktura vil påvirke kostnadene i produktregnskapet (Resultatrapport>Produkt).

Man må ha aktivert produktregnskap (under “Regnskap>Innstillinger>Regnskapsregler”), for å kunne aktivere visningsvalg for produkt i enkel føring og/eller detaljert føring. 

 

 

Eksempel

Enkel føring:

 

Detaljert føring:

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no