Funksjonsoversikt

Funksjoner gruppert etter kategori

Logikk

AND  
OR  
IF  
IFERROR  
NOT  
OR  

 

Dato og tid

DATE  
YEAR  
MONTH  
DAY  

 

Oppslag og referanse

CHOOSE  
COLUMN ...
ROW ...
   

 

Tekst

   

 

Matematikk

SUM Legg sammen tall. Hvis funksjonen brukes uten argumenter returnerer den sum av alle underliggende celler.
ROUND  

 

Statistikk

MAX  
MIN  
ROUND  

 

Regnskap

LEDGER.AMOUNT Sum av alle posteringer
LEDGER.AMOUNT_OR_BUDGET   Returnerer enten AMOUNT eller BUDGET avhengig av om filteret angir en periode som er avsluttet eller ikke
LEDGER.BALANCE_IN Sum inngående balanse
LEDGER.BALANCE_OUT Sum utgående balanse
LEDGER.BUDGET Sum budsjettert

 

Prosjekt

PROJECT.BUDGET_HOURS Sum budsjetterte timer
PROJECT.BUDGET_INCOME Sum budsjettert inntekt
PROJECT.BUDGET_INCOME_FEE Sum budsjettert honorarinntekt
PROJECT.BUDGET_INCOME_OTHER Sum budsjettert inntekt som ikke er honorar
PROJECT.BUDGET_COST Sum budsjettert kostnad
PROJECT.BUDGET_COST_HOURS Sum budsjettert timekostnad
PROJECT.BUDGET_COST_OTHER Sum budsjettert kostnad som ikke er timekostnad
PROJECT.PERIOD_HOURS Sum timer ført i perioden
PROJECT.PERIOD_REFERENCE_FEE Sum referansehonorar i gjeldende periode
PROJECT.PERIOD_INCOME Sum inntekt i gjeldende periode
PROJECT.PERIOD_INCOME_FEE Sum honorarinntekt i gjeldende periode
PROJECT.PERIOD_INCOME_OTHER Sum inntekt som ikke er honorarinntekt i gjeldende periode
PROJECT.PERIOD_COST Sum kostnad i gjeldende periode
PROJECT.PERIOD_COST_HOURS Sum timekostnad i gjeldende periode
PROJECT.PERIOD_COST_OTHER Sum kostnad som ikke er timekostnad i gjeldende periode
PROJECT.PERIOD_INVOICED Sum fakturert i gjeldende periode
PROJECT.PERIOD_INVOICED_FEE Sum fakturert honorar i gjeldende periode
PROJECT.PERIOD_INVOICED_OTHER Sum fakturert som ikke er honorar i gjeldende periode
PROJECT.TOTAL_HOURS Sum timer ført til og med gjeldende periode
PROJECT.TOTAL_REFERENCE_FEE Sum referansehonorar til og med gjeldende periode
PROJECT.TOTAL_INCOME Sum inntekt til og med gjeldende periode
PROJECT.TOTAL_INCOME_FEE Sum honorarinntekt til og med gjeldende periode
PROJECT.TOTAL_INCOME_OTHER Sum inntekt som ikke er honorarinntekt til og med gjeldende periode
PROJECT.TOTAL_COST Sum kostnad til og med gjeldende periode
PROJECT.TOTAL_COST_HOURS Sum timekostnad til og med gjeldende periode
PROJECT.TOTAL_COST_OTHER Sum kostnad som ikke er timekostnad til og med gjeldende periode
PROJECT.TOTAL_INVOICED Sum fakturert til og med gjeldende periode
PROJECT.TOTAL_INVOICED_FEE Sum fakturert honorar til og med gjeldende periode
PROJECT.TOTAL_INVOICED_OTHER Sum fakturert som ikke er honorar til og med gjeldende periode

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no