Vipps Oppgjørsrapport

Det er nå mulig å ta ut en oppgjørsrapport i Vipps´egen bedriftsportal på følgende måte:

  1. Gå til https://portal.vipps.no/login og logg inn
  2. Velg rapporter i menyen
  3. Velg hvilken periode det ønskes rapport for
  4. Velg for hvilke salgssteder
  5. Velg Rapportformat “Export til regnskapssystemer”
  6. Velg Filtype xml.zip

Velg last ned.

 

Registrering av inntekt/salg i regnskapet før du får pengene fra Vipps

NB! Det er ikke mulig å få inntekt/salg automatisk regnskapsført i Tripletex basert på en Vipps-fil. Du må registrere salgene i Tripletex først, dvs via ordre/fakturere evt ved direkte bilagsføring.

Dette kan gjøres på forskjellige måter og du kan lese mer om de ulike alternativene.  Her ser du hvordan integrasjonen med nettbutikk fungerer med din Tripletex-konto for å hente inn informasjon.

Følgende steg må så gjøres i Tripletex:

 

NB: Før man importerer oppgjørsrapporten til Tripletex, må man sette opp en regnskapskonto (bankkonto) med bankkontonummeret som matcher det som ligger i XML/ZIP filen.

 

Man må i tillegg velge en regnskapskonto betalingen skal føres mot. Man kan velge å bokføre betalingen mot en kunde ("Til kundereskontro", konto 1500), eller mot en vanlig regnskapskonto. 

 

 

Bruk av kundereskontro

Velger du å føre mot kundereskontro (1500), må du opprette en ny kunde, eksempelvis “Vipps AS” eller et annet navn som er lett gjenkjennelig når oppgjørsfilen er importert og man skal lukke kundereskontroen.  I vårt eksempel har vi valgt å kalle kunden “Vipps AS”.

 

 

Deretter setter man opp en betalingsform for Vipps. Her har vi valgt å kalle den “Vipps oppgjør”. Siden det skal importeres en oppgjørsfil må man legge inn en “Import-ID” - her “Vipps”.  Betalingstypen skal knyttes mot kundereskontro om man velger denne løsningen. 

 

Alternativet er som nevnt å velge en vanlig regnskapskonto. NB det må uansett stå Vipps i feltet Import ID. 

 

 

Betalingstypene registreres ved å gå inn på "Regnskap>Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen. Se avsnittet "Innbetaling".
Inntektsgrunnlag

Import/overføring av ordre/faktura fra nettbutikk. Kunden har betalt med Vipps i nettbutikken, og ved import av den/de til Tripletex, vil faktura bli overført til kunden “Vipps AS” som en åpen post.  Hvordan prosedyren er i nettbutikken, avhenger av hvilken nettbutikk man har valgt. 

 

Eksempelvis om man har importert en faktura fra nettbutikk, vil kundens kjøp stå som betalt (mot Vipps). Fordringen vil altså ved fakturaimport overdras til vår nye kunde “Vipps AS”. Kunde “Vipps AS” står nå med åpen post i Fakturaoversikten og i Kunderesekontro inntil oppgjørsrapporten blir importert.

 Import av oppgjørsrapporten

  • Gå til  “Bilag/Import”
  • Velg filtype “Vipps Oppgjørsrapport”

 

Dersom ikke oppgjørskonto er satt til “Bruk betalingstype Vipps”, må du selv velge oppgjørskonto (en regnskapskonto). 

 

 

Deretter:

  • Last inn filen
  • Trykk importer

 

 

Konteringsbilaget

Handlingsloggen viser bilagsnummer. 

 

 

Transaksjonene/konteringene kan hentes opp via “Bilag/bilagsoversikt” i den aktuelle perioden.

 

Eksempel på oppgjørsbilag:

 

Når du har valgt  “Bruk konto fra betalingstypen for vipps” som oppgjørskonto ved import, så overføres fordringene til kunden “Vipps AS”. Det er da bare nødvendig å lukke postene manuelt i kundereskontro. Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no