Import av ansatte via Visma.net formatet

Beskrivelse av filformat

 

Det er mulig å eksportere ansatte i Visma.net formatet fra f.eks. Huldt & Lillevik, Visma Lønn og Mamut Business Software. Se veiledning for eksport lengre nede i artikkelen.

 

Før import:

Virksomhetsnummer/numre må opprettes i Tripletex. Dette gjøres under “Selskap>Selskapsinformasjon” seksjon for “Virksomheter/underenheter”.

 

Import:

Deretter kan du enkelt importere de ansatte til Tripletex ved å velge Visma.net (.xml) som filtype i ansattimporten.

 

 

Filformat: Visma.net (.xml)

 

Avdeling: Feltet vises om “Avdeling” er aktivert i "Regnskapsinnstillinger" og må velges før import kan gjennomføres.

 

Alle ansatte som importeres vil knyttes til valgt avdeling. Avdeling på ansatte kan enkelt endres via Ansattoversikten og “Endre ansattinformasjon” etter importen er fullført.

 

Velg fil: Velg ønsket importfil.

 

 

Følgende felter kan importeres med Visma.net formatet:

 

Ansatt - Detaljer:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-post
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Land
 • Telefon nr. mobil (verdien  "Private" mapper til denne)
 • Telefon nr. Arbeid 
 • Pårørende (tlf nummer må finnes):
 • Fullt navn
 • Forhold 
 • Telefonnummer
 • Arbeidsforhold (fane):

 

Ansatt - Arbeidsforhold - Ansattdetaljer:

 • Fødselsdato
 • Fødselsnummer
 • Ansattnummer
 • D-nummer
 • Internasjonal ID (type, land, id)
 • Avdeling (Hvis dette er valgt ved import)
 • Norsk bankkonto

 

Ansatt - Arbeidsforhold - Arbeidsforhold

 • Startdato
 • Sluttdato
 • Årsak til sluttdato
 • Virksomhet
 • Bedriften er hovedarbeidsgiver

 

Ansatt - Arbeidsforhold - Arbeidsforhold - Lønnslinje:

 • Dato fra og med (denne settes til startdato)
 • Kommune for arbeidsgiveravgift (settes til ‘Virksomhetens kommune’)
 • Type arbeidsforhold (Ansatte med arbeidsforholdstypen “Pensjon og andre ytelser uten ansettelsesforhold” opprettes som kontakter)
 • Ansettelsesform
 • Avlønningstype
 • Arbeidstidsordning
  • Antall timer i Skift
 • Yrkeskode
 • Stillingsprosent
 • Årslønn
 • Timelønn

 

Ansatt - Arbeidsforhold - Arbeidsforhold - Normaltid

 • Normaltid (Hvis denne avviker fra normaltid satt i lønnsinnstillinger)

 

Eksport

 

Visma Lønn:

Gå til menyen Verktøy

Gå så til Eksporter data

Velg så Eksport ansatte Visma.net

I Eksportfil plassering - velg området hvor XML filen ønskes lagret.

Klikk på Eksporter ansatte

 

Det gjøres en del kontroller som vil kunne gi informasjon i Meldinger

Rett de eventuelle feil/mangler som vises her.

Når alt er ok ligger XML filen på valgt område.

 

Huldt & Lillevik:

Gå til Kartotek | Personer 

Trykker på Eksport-ikonet

Velg Eksporter til Payroll 

Velg en katalog hvor filen skal lagres, og klikk OK.

 

Mamut:

Vis - Lønn - Aktiver Visma.net Payroll Integrasjon og Klikk Neste

Velg Opprett filer med ansattopplysninger som kan lese inn i Visma.net Payroll og klikk Neste

Velg Katalog og klikk Neste

Marker for ansatte og Klikk Eksporter til Visma.net Payroll (Til fil)





Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no