Timeføring

I timelisten fører du timer på aktiviteter. Det finnes to typer aktiviteter –  Internaktiviteter og Prosjektaktiviteter.

 Internaktiviteter er ikke fakturerbare timer. Typiske internaktiviteter er administrasjon, ferie, sykdom osv.

Se gjerne egen artikkel om timeføring og "Føring av overtidstimer og fakturering av overtidstimer på prosjekt".

 

Timeliste 

Perioden i timelisten vil automatisk være inneværende uke. Du velger riktig aktivitet, legger inn antall timer, gjerne med en kommentar og lagrer. 

 

Hvis du skal føre flere timer på en annen aktivitet på samme dag, trykker på  «Ny rad» og velger aktivitet fra nedtrekksmenyene, og skriver inn antall timer.

Hvis du skal føre timer på en annen dag, velger du bare ny dato med piltastene eller ved å klikke på registreringsfeltet under datoen øverst i bildet.

Tar du ut ferie registreres dette også som timer ved å benytte standard aktivitet for “Ferie”.  Du kan hele tiden se hvor duge timer/dager du har brukt av din opptjente ferie under månedsoversikten.

Husk å lagre.

 

Stoppeklokke

For å slippe manuell føring, kan du bruke stoppeklokken for å føre timer. Stoppeklokke aktiveres under “Timeliste>Innstillinger”. 

 

Klikker du på klokken, så starter tidsuret for den aktiviteten. Når du er ferdig med aktiviteten, klikker du på klokken igjen. Stoppeklokken har automatisk registrert  fra start til stopp.  du får en total oversikt i feltet “Timeoversikt” lengre ned på siden. 

 

Overtid

Er det behov for å føre overtid, må du aktivere  egne lønnsarter for dette. Lønnsartene vil da bli tilgjengelig under feltet “Lønnsarter” i timelisten.

For lønnsarter må du inn på “Lønn>Innstillinger>Lønnsarter” og velge “vis i timelisten” for den/de aktuelle lønnsarten(e).

Du kan også velge å begrense hvem som skal ha tilgang til de ulike lønnsartene. 

Er modulen “Ferdig registrert”  satt på, vil du finne dette feltet nederst i timelisten. Den ansatte kan da markere ferdig føring for den aktuelle uken. Den lønnsansvarlige i selskapet kan se en total oversikt over timelister som er ferdig registrert, under “Timeliste>Status timeliste”. 

Feltet “Godkjent” i timelisten låser for den ansatte all timeføring den uken. Haken for godkjent vil kun være tilgjengelig for en avdelingsleder eller den som har ansvaret for å kjøre lønn. 

 

Månedsoversikt

Tilsvarende godkjenningsnivåer kan du også aktivere for “månedsoversikten”. 

Har du aktivert modulen «månedsoversikt – Ferdig registrert», vil ansatte som ikke har ført timer for måneden, mens de er innlogget i systemet, bli varslet.  Man vil få varsel klokken 12.00 den siste dagen i måneden om den ansatte ikke har huket av i boksen «Ferdig registrert» i månedsoversikten. Hvis du klikker på meldingen, så kommer du direkte til månedsoversikten.

Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no