Etterbetaling ved lønnsjustering

Skal du justere lønn og foreta en etterbetaling? Tripletex kan nå hjelpe deg med å regne ut et forslag til beløpet for etterbetaling. Utbetalingen vil komme med på neste lønnskjøring/lønnsutbetaling basert på hva som er utbetalt tidligere .

 

NB: Det er viktig at være oppmerksom på at dette er et forslag til beløp for etterbetaling. Man bør selvfølgelig alltid kontrollere at beløpet er korrekt før lønnen utbetales. 

 

Slik gjør du

1. Først må lønnsjusteringen gjøres på den ansatte ved at legge til en ny lønnsrad på arbeidsforholdet. Dette kan gjøres via ansattoversikt og Juster lønn eller manuelt på den enkelte ansatte.

 Eksempel: Ansatte (timelønnet og fastlønnet) har i mai fått en lønnsjustering med virkning fra 01.01.20xx.

 

Timelønn:

 

Fastlønn:

 

2. Når man oppretter lønnsutbetalingen for mai, vises en påminnelse om at det er utført en lønnsjustering fra en bestemt dato. Etterbetaling for perioden januar til april kan utføres ved funksjonen “Legg til lønnsrader”.

 

 

 

Du kan kontrollere grunnlaget for lønnsjusteringen i lønnsrapport - ansatte under “Lønn/Lønnsrapport”. Her kan du se en total oversikt over lønn kjørt i perioden fra januar til april.

 

 

3. Beløp til etterbetaling beregnes basert på ny lønnsrad (lønnsjusteringen) og hva som tidligere er utbetalt i perioden januar til april. Beløpet legges til i lønnsutbetaling (under bearbeiding):

 

 Det tas høyde for følgende ved etterbetaling

  1. Etterbetaling beregnes for ansatte med fastlønn og ansatte med timelønn basert på lønnsarter valgt i lønnsregler for selskap evt. ansatt, hvis ansatt er satt opp med spesiell lønnsregel.
  2. Overtidstillegg og andre egenopprettede lønnsarter som er satt opp med lønnsberegningsmetoden “Prosent av timelønn” på lønnsarten.
  3. Trekk i lønn for ferie, hvis etterbetalingen går over måneden hvor feriepenge er utbetalt og det er foretatt trekk i lønn for ferie.
  4. Lønnsjustering på annen dato enn den 1. i måneden på fastlønn samt på timelønn hvor timeregistrering benyttes.
  5. Legges timelønn, overtidstimer og andre egenopprettede lønnsarter, som er satt opp med lønnsberegningsmetoden “Prosent av timelønn” på lønnsarten, til direkte i lønnsutbetaling (under bearbeiding), så justeres der fra den 1. i måneden etter.
  6. Trekk i lønn (timer) hos fastlønnede f.eks.i forbindelse med fravær uten lønn. 
  7. Tidligere lønnsutbetalinger i samme måneden som etterbetalingen foretas medtas ikke i beregningen. Skal disse inkluderes automatisk, må etterbetalingen evt. gjøres i etterfølgende måned.


Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no