Nytt lager

Er det behov for flere lager opprettes dette via “Produkt>Lager>Lageroversikt” og “+Nytt Lager”

 

 

Lagerdetaljer

Fyll ut nødvendige felter og trykk lagre. Tannhjulet er en snarvei til produktinnstillingene hvor du bl.a. kan aktivere at du bruker lagerlokasjoner.

 

Handlingsknappen opp til høyre  gir mulighet for å foreta “Ny vareopptelling”, “Ny lagerkorreksjon” eller “Slett”.

 

 

Se gjerne egen artikkel om “Lagerlokasjoner”. Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no