Slik eksporterer du data fra Tripletex CRM

Du kan eksportere data fra Tripletex CRM via en CSV eksport eller via vårt API.   

CSV- eksport

Her kan du ta ut Oppfølging og Salgsprognose. Filteret i toppen vil styre hva du får med i eksporten. Velg csv- eksport “Avansert”. 

 

 

 

1. Oppfølginger

 

Her får du med følgende informasjon i eksporten via csv: 

Type, Dato (start/slutt for møter), Beskrivelse, Prospekt, Kunde, Ansvarlig, Referat.

  

2. Salgsprognose 

 

Ved eksport av Salgsprognose, får du med alle prospekter med verdier, samt akkumulerte verdier for perioden.  Filtreringsvalgene angir oppsett av rapporten. 

 

Eksporten tar med følgende kolonner: 

For den valgte perioden: Periode, Dato (start/slutt), Forventet totalverdi/per måned
For hvert enkelt prospekt: Navn, Beskrivelse , Type (Prosjekt / Tilbud/Ordre), Kunde, Kundenummer, Kundeansvarlig, Åpent/lukket, Avslutningsdato, Utfall, Årsak, Konkurrent, siste estimat / endelige verdier (hvis lukket prospekt), kobling til tilbud/ordre/prosjekt mm.

 Eksport via API

Prospekter kan også eksporteres fra APIet (“GET /crm/prospect”), men her får du med litt færre felter enn i CSV-eksporten.

 

Via APiet får du med følgende for hvert prospekt:

Navn, Beskrivelse, Kunde, Kundeansvarlig, Type (Prosjekt / Tilbud/Ordre), Åpent/lukket, Avslutningsdato, Utfall, Årsak, Konkurrent, siste estimat / endelige verdier (hvis lukket prospekt), kobling til tilbud/ordre/prosjekt.

Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no