%>

Stripe Oppgjørsrapport

Stripe er en betalingsplattform hvor oppgjøret nå enkelt kan hentes direkte inn i Tripletex. 

 

  1. Gå til https://dashboard.stripe.com/payouts og logg inn
  2. Velg Rapportformat “Export payouts”
  3. Velg “All columns (48)”
  4. Deretter klikker du på “Export”
  5. Lagre filen på maskinen

 

 

Registrering av inntekt/salg i regnskapet før du får pengene fra Stripe

NB! Det er ikke mulig å få inntekt/salg automatisk regnskapsført i Tripletex basert på en Stripe-fil. Du må registrere salgene i Tripletex først, dvs via ordre/fakturere evt ved direkte bilagsføring.

 

Dette kan gjøres på forskjellige måter og du kan lese mer om de ulike alternativene.  Her ser du hvordan integrasjonen med nettbutikk fungerer med din Tripletex-konto for å hente inn informasjon.

Følgende steg må så gjøres i Tripletex: 

NB: Før man importerer oppgjørsrapporten til Tripletex, må man sette opp en regnskapskonto (bankkonto) med bankkontonummeret som matcher det som ligger i XML/ZIP filen.

 

 

Bruk av kundereskontro

Velger du å føre mot kundereskontro (1500), må du opprette en ny kunde, eksempelvis “Stripe oppgjørskunde” eller et annet navn som er lett gjenkjennelig når oppgjørsfilen er importert og man skal lukke kundereskontroen.  I vårt eksempel har vi valgt å kalle kunden “Stripe oppgjørskunde”.

 

 

Deretter setter man opp en betalingsform for Stripe. Her har vi valgt å kalle den “Stripe oppgjør”. Siden det skal importeres en oppgjørsfil må man legge inn en “Import-ID” - her “Stripe”.  Betalingstypen skal knyttes mot kundereskontro om man velger denne løsningen. 

 

Alternativet er som nevnt å velge en vanlig regnskapskonto. NB det må uansett stå Stripe i feltet Import ID. 

Betalingstypene registreres ved å gå inn på "Regnskap>Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen. Se avsnittet "Innbetaling". 

 

 

 

Inntektsgrunnlag

Import/overføring av ordre/faktura fra nettbutikk. Kunden har betalt med Stripe i nettbutikken, og ved import av den/de til Tripletex, vil faktura bli overført til kunden “Stripe oppgjørskunde” som en åpen post.  Hvordan prosedyren er i nettbutikken, avhenger av hvilken nettbutikk man har valgt. 

 

Eksempelvis om man har importert en faktura fra nettbutikk, vil kundens kjøp stå som betalt (mot Stripe). Fordringen vil altså ved fakturaimport overdras til vår nye kunde “Stripe oppgjørskunde”. Kunde “Stripe oppgjørskunde” vil stå med åpen post i Fakturaoversikten og i Kunderesekontro inntil oppgjørsrapporten blir importert. 

 
Import av oppgjørsrapport

  • Gå til  “Bilag/Import”
  • Velg filtype “Stripe Oppgjørsrapport”

 

Dersom ikke oppgjørskonto som er satt til Bruk betalingstype Stripe”, må du velge en balansekonto fra kontoplanen i feltet “Oppgjørskonto”.  

 

 

For gebyrer kan du evt velge en annen konto enn den som er satt opp som standard i “Regnskap>Innstillinger>Regnskapsregler” I tillegg må du velge en bankkonto oppgjøret skal føres inn på. 

 

Deretter:

  • Last inn filen
  • Trykk importerKonteringsbilaget

Handlingsloggen viser bilagsnummer. 

 

 

Transaksjonene/konteringene kan hentes opp via “Bilag/bilagsoversikt” i den aktuelle perioden.

 

Eksempel på oppgjørsbilag:

 

Når du har valgt  “Bruk konto fra betalingstypen for Stripe” som oppgjørskonto ved import, så overføres fordringene til kunden “Stripe oppgjørskunde”. Det er da bare nødvendig å lukke postene manuelt i kundereskontro.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no