Nytt innkjøp

Nytt innkjøp opprettes via “Produkt>Nytt innkjøp”, evt basert på et tilbud eller en ordre. Et nytt innkjøp kan også opprettes fra “Leverandør<Detaljer”.

 

Fra “Innkjøpsoversikten” kan man også opprette et nytt innkjøp ved å kopiere et eksisterende eller velge å opprette et nytt med +-tegnet.

 

 

 

Nytt innkjøp

Fyll inn alle nødvendige felter. Velg leverandør evt opprett ny leverandør fra nedtrekksmenyen. 

Innkjøpet kan knyttes til en leverandørfaktura man har registrert i regnskapet.

 

 

I tillegg kan du velge å knytte innkjøpet til et eksisterende tilbud, ordre eller prosjekt. 

Velg leveransedato og leveransested. Leveransested kan være selskapets adresse, kunde eller lignende. Ny adresse kan opprettes om den ikke er registrert fra før.

 

I ordrelinjene velger man produkter som allerede er registrert på leverandøren eller man kan opprette et nytt produkt, et “Leverandørprodukt”. Du kan lese mer om “Produkt” her.

En innkjøpsordre kan også opprettes direkte via “Leverandør>leverandørdetaljer”. 

 

Innkjøpsordre påvirker ikke lagerbeholdningen. Man må da foreta et varemottak eller en lagerkorreksjon.

 

Se gjerne egen artikkel om “Varemottak”. 

 

Nytt innkjøp fra tilbud, ordre eller prosjekt

En innkjøpsordre kan også opprettes basert på et tilbud, ordre eller prosjekt. 

 

Innkjøp basert på en av disse alternativene er ikke å anbefale dersom man ønsker å foreta et varemottak. Man kan enkelt knytte innkjøpsordren til tilbud, ordre eller prosjekt i ettertid. 

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no