Produkt

Et produkt er nødvendigvis ikke en lagervare, men kan være en tjeneste mm. 

Oppretter man et produkt, henter man det enkelt opp via nedtrekksmenyen eller søk i ordrelinjer for ordre/prosjekt.  

Vi kan dele produktmulighetene inn i tre typer avhengig av hvilke moduler man har. 

 

a) Nytt Produkt

b) Produkt med “Logistikk-modulen” (les gjerne mer om logistikk-modulen her)

c) Leverandørtilknyttet produkt

 

Det kan være greit å ta en titt på “Produktinnstillinger” før man oppretter produkter for å se hvilke valg man har. 

 

a) Nytt produkt

Produkt opprettes fra menyen “Produkt>Nytt produkt”.  Man finner igjen alle produkter i produktoversikten.

 

Fyll inn alle nødvendige felter. Haken for “Lagervare” står på som standard.

 

 

Inntektskonto

Innstillingen “(Bruk standardkonto for ordrelinjer)” vil være standard. Mva-satsen under “Prisinformasjon” vil da styre hvilken inntektskonto salg av produktet legges til. ‘

 

Les gjerne mer om “Produktregnskap her.

 

Prisinformasjon

 

Feltene “Kostnader/Kostnader %” og “Avanse/Avanse %” benyttes for utregning av fortjeneste på produktet. 

 

 

Valuta

Det er kun mulig å registrere innkjøpspris i NOK, mens feltet for valuta angir utsalgsprisens valuta. Men avviker produktets valuta fra ordrens valuta, f.eks produkt i EUR, men ordre i NOK, vil ikke utsalgspris omregnes automatisk og man må fylle inn dette manuelt i ordren.b) Produkt med “Logistikk-modulen”

Har man aktivert logistikk-modulen vil det i produktdetaljer bli tilgjengelig ytterligere felter.

 

 

Lagerlokasjon

Lagerlokasjon kan benyttes for å gi bedre informasjon om hvor på lageret produktene ligger. F.eks. på Hovedlager, Reol 4, Hylle 2, Plass 12. Se gjerne egen artikkel om “Lagerlokasjon”.

 

 

Oversikten viser også antall produkter per lager/lokasjon.

 

Prishistorikk

 

Gjør man en endring på prisen på produktet, kopieres den gamle prisen ned som en historisk linje i seksjonen for Prishistorikk i produktdetaljer.

 Produktgrupper

Er en mulighet for å organisere produktene i grupper. Se gjerne egen artikkel om “Produktgrupper”.

 c) Leverandørprodukt

Når man oppretter et nytt produkt kan man velge å knytte produktet til en leverandør om man ønsker å foreta innkjøp på på et produkt. En eksisterende leverandør knyttes til produktet  via nedtrekksmenyen. Evt kan man opprette ny leverandør ved å klikke på handlingsknappen nede på siden.

 

 

Leverandørtilknyttet produkt

Et “leverandørtilknyttet produkt” vil bli oppdatert med flere leverandører om man gjør innkjøp fra nye leverandører, med f.eks ulike innkjøpspriser.  Men man vil likevel kun ha et produkt for salg til kunde, med den utsalgsprisen man setter, og uavhengig av innkjøpspris. 

 

Koblingen til produktet man har opprettet er altså et “Leverandørprodukt”. Her velger man enten å beholde produktets navn/produktnummer etc. eller legge inn leverandørens informasjon dersom det fraviker fra ens egne produktdetaljer. 

Skal man foreta innkjøp på et eksisterende “leverandørtilknyttet produkt” mot en ny leverandør, må man først legge inn leverandør i produktdetaljer. Deretter kan man opprette et innkjøp på leverandøren for det aktuelle produktet. 

 

Oppdater lager 

For å registrere “leverandørtilknyttet produkt” inn på lager, gjøres et varemottak fra innkjøpsordre. Les mer om “Varemottak” her

 

Produktoversikt

En total lagerstatus på produktet finner du i produktdetaljer samt i produktoversikten.

Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no