Flere reskontroer - Konsernregnskap

Fordringer og gjeld mellom selskap i samme konsern skal som hovedregel føres på egne balansekonti. Da er det behov for flere reskontroer for å kunne styre konsernselskap mot disse kontiene. 

 

Flere reskontroer kan aktiveres via "Regnskap” > “Innstillinger" og arkfanen "Regnskapsregler”. Under seksjon "Moduler” huker man av for "Flere reskontroer".

 

 

For å sette opp flere reskontroer må du definere en regnskapskonto som en alternativ kunde-/leverandørreskontro. Du finner kontiene dine ved å gå til “Regnskap” - “Innstillinger” - “Kontoplan”. Trykk på kontonavnet for å komme inn på kontoinnstillingene.

 

I arkfanen “Detaljer” på regnskapskontoen kan du velge at kontoen skal være en kundereskontro under feltet for “Reskontro”.

 

 

Obs: Hvis kontoen allerede er brukt som en hovedbokskonto kan den ikke endres til å bli en kundereskontro. Da må det i tilfelle opprettes en ny konto i samme kontointervall.

 

Deretter gjør du tilsvarende for en leverandørreskontro.

 

 

Obs: Hvis kontoen allerede er brukt som en hovedbokskonto kan den ikke endres til å bli en leverandørreskontro. Da må det i tilfelle opprettes en ny konto i samme kontointervall.

 

Opprette selskap i samme konsern som ny kunde og leverandør

For å opprette et selskap i samme konsern som både ny kunde og leverandør går du til “Kunde” - “Ny kunde/leverandør”. I feltet for “Type” velger du “Kunde/leverandør”. Under feltet for “Kundereskontro” velger du da kontoen for “Kundefordringer på selskap i samme konsern”. I feltet for “Leverandørreskontro” velger du kontoen for “Leverandørgjeld til selskap i samme konsern”.

 

 

Du kan også velge å opprette selskapet som kun leverandør eller kunde. Det velger du i feltet for “Type”.

 

Ved fakturering til og registrering av inngående faktura fra selskap i samme konsern, vil transaksjonene bli registrert på disse egne kontiene. 

Oversikt åpne poster

I fakturaoversikten kan du filtrere på regnskapskonto ved å trykke på “Flere valg” og deretter angi ønsket regnskapskonto.

 

 

Du kan også filtrere på regnskapskonto under “Leverandørreskontro” i feltet “Reskontro”.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no