Flere reskontroer - Klientmidler/klientansvar (advokater/eiendomsmeglere)

Som advokat/eiendomsmegler er det ofte behov for et sideregnskap for å ha oversikt over midler som disponeres på vegne av klientene og klientansvar spesifisert per klient. Ved å ta i bruk “Flere reskontroer” kan du definere egne regnskapskonti hvor klientmidler og klientansvar fremkommer. 

 

Klientmidler: Beløp som settes på en egen bankkonto og holdes adskilt fra virksomhetens driftskonto.

Klientansvar: Ansvaret advokatkontoret har for å ta vare på de klientmidlene man har fått. 

 

Flere reskontroer kan aktiveres via "Regnskap” > “Innstillinger" og arkfanen "Regnskapsregler”. Under seksjon "Moduler” huker man av for "Flere reskontroer".

 

Skjermbilde_2021-11-08_kl._10.06.22.png

 

For å sette opp flere reskontroer må du definere en regnskapskonto som en alternativ kunde-/leverandørreskontro. Du finner kontoene dine ved å gå til “Regnskap” - “Innstillinger” - “Kontoplan”. Trykk på kontonavnet for å komme inn på kontoinnstillingene.

Klientmidler

I arkfanen “Detaljer” på regnskapskontoen kan du velge at kontoen skal være en kundereskontro under feltet for “Reskontro”.

 

Skjermbilde_2021-11-08_kl._10.07.43.png

 

Obs: Hvis kontoen allerede er brukt som en hovedbokskonto kan den ikke endres til å bli en alternativ kundereskontro. Da må det i tilfelle opprettes en ny konto i samme kontointervall.

 

Klientansvar

Inne på “Detaljer” på regnskapskontoen kan du velge at kontoen skal være en leverandørreskontro under feltet for “Reskontro”.

 

Skjermbilde_2021-11-08_kl._10.08.16.png

 

Obs: Hvis kontoen allerede er brukt som en hovedbokskonto kan den ikke endres til å bli en alternativ leverandørreskontro. Da må det i tilfelle opprettes en ny konto i samme kontointervall.

 

Opprette klienten som ny kunde og leverandør

For å opprette en ny klient som både ny kunde og leverandør går du til “Kunde” - “Ny kunde/leverandør”. I feltet for “Type” velger du “Kunde/leverandør”. Under feltet for “Kundereskontro” velger du da kontoen for klientmidler. I feltet for “Leverandørreskontro” velger du kontoen for klientansvar.

 

Skjermbilde_2021-11-08_kl._10.08.50.png

 

Alle transaksjoner registrert på denne kunden og leverandøren vil nå fremkomme på de nye reskontroene.

 

Oversikt åpne poster

I fakturaoversikten kan du filtrere på regnskapskonto ved å trykke på “Flere valg” og deretter angi ønsket regnskapskonto.

 

Skjermbilde_2021-11-08_kl._10.11.02.png

 

Du kan også filtrere på regnskapskonto under “Leverandørreskontro”. Trykk på knappen “Flere valg” og deretter ønsket regnskapskonto i feltet “Reskontro”.

 

Skjermbilde_2021-11-08_kl._10.11.56.png

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no