Ny Mva-melding

Fra 1. januar 2022 blir det innført en ny og mer detaljert Mva-melding. Hovedformålet med ny Mva-melding er å forenkle overføringen av informasjon fra regnskapssystemet til avgiftsmyndighetene. 

Blant de største endringene kan nevnes at den nye Mva-meldingen bygges og settes opp etter Mva-koder, ikke poster/kontoer slik det er i dag. Disse kodene er basert på SAF-T-standarden. Antallet poster øker fra dagens 19 til 31.

I tillegg vil man gå bort fra den gamle innloggingen til Altinn. Fra og med første termin for 2022 skal du logge deg inn og sende Mva-melding via ID-porten. 

Mva-meldingen finner du nå under hovedmenyen Regnskap. Den gamle mva-meldingen vil fortsatt ligge under Bilag. Dette for at man skal ha mulighet til å korrigere i tidligere perioder. Her vil funksjonene fungere som tidligere. 

Nytt i mva-melding 

Fra 2022 vil utgående mva (mva å betale) vises i pluss og inngående mva (fradrag) vil vises i minus satser. (Se gjerne egen hjelpetekst for mva-melding frem til 2021)

Det vil også som nevnt komme flere mva-koder. Dette fordi man fra 2022 må spesifisere noe mer enn tidligere. 

  • Tap på krav (vil være tilgjengelig for alle mva-registrerte)
  • Uttak (vil få en mva-innstilling for å aktivere)*
  • Justering (vil få en mva-innstilling for å aktivere)
  • Tilbakeføring (vil få en mva-innstilling for å aktivere)

*NB: Kunder som allerede har tatt i bruk en inntektskonto må opprette ny regnskapskonto for å registrere ny mva-kode på kontoen.

 

Øreavrunding:

Rapporteres med hele tall og avrunder alltid mot null. Eventuelle differanse summeres og føres mot øreavrundingskontoen i systemet.

Mva-melding

For å opprette mva-meldingen går man til “Regnskap>Mva-melding 2022”. Her velger man korrekt periode for rapportering. 

Innstillinger

Man setter perioden for innrapportering av mva under via Regnskap>Innstillinger>Mva-innstillinger”.

 

Grunnlaget for en mva-melding relaterer seg til de bokførte bilagene i perioden. For at føringene kommer med i meldingen må man ha benyttet korrekt mva-kode.  

Det er mva-kodene som avgjør plassering i mva-meldingen. Føring direkte på balansekontoene (2700-2739) har ingen effekt på mva-meldingen.

På siden for mva-innstillinger finner man også oversikt over de systemdefinerte mva-kodene.

I følgende artikkel finner du forklaringer til alle de systemdefinerte mva-kodene og hvordan kodene påvirker mva-meldingen (hvilken post).

Bank og bilag

Har man aktivert "krever avstemming” for en eller flere bankkonto må alle disse avstemmes før man får opprettet mva-meldingen. 

Det vil ligge et varsel i oppgaven dersom man ikke har avstemt banken i den gjeldende mva-perioden. Klikk på linken og man kommer til riktig periode for å få avstemt banken. 

I tillegg kan dialogboksen inneholde varsel om at det finnes bilag i perioden som ikke er ført. 

Klikk på linken “Gå til ikke bokførte bilag” og håndtere den/de bilagene det gjelder for den aktuelle perioden. Her kan man enten velge å markere for å sende til hovedbok evt flytte tilbake til bilagsmottaket (bilaget vil da ikke være postert eller påvirke mva-perioden). Husk at perioden vil være låst for posteringer når mva-meldingen er opprettet.

Innlogging til Skatteetaten

For å kunne sende inn mva-meldingen må du være innlogget via din “ID-porten”. 

Velg ditt alternativ. 

NB. Rettigheter for å sende inn for bedriften settes opp i Altinn. Se gjerne egen artikkel om “Roller i Altinn”.

 

Opprette og sende inn til Skatteetaten

Når innstillinger, bank og bilag er håndtert, samt innlogging via ID-porten, velger man “Opprett mva-melding og lås periode”. 

Før man sender inn kan det være greit å ta en titt på det grunnlaget som fremkommer i oversikten.

I avsnitt to kan man få en foreløpig oversikt over det som innrapporteres, og om man har avgift til gode evt avgift å betale.

Man kan klikke på de ulike postene for å se hvilke bilag/tall som ligger til grunn. 

Oppdager man bilag som er ført med feil mva-kode (eksempelvis om det er inngående mva eller behov for å gjøre andre korreksjoner), klikk på bilagsnummeret og gjør endringer og lagre.

Deretter kan man oppretter oppgaven og sende inn. 

NB Når en sending feiler ved innsending til Skatteetaten, kan man under “Flere valg” bruke “Send på nytt”.

 

Tilleggsoppgave/korreksjonsoppgave. I den nye Mva-meldingen vil det ikke være mulig å levere inn en tilleggsmelding ved behov for endringer på den leverte mva-meldingen. Er det behov for å gjøre endringer i etterkant, må man reversere den opprettede/innlevert oppgaven, gjøre endringene og levere ny Mva-melding. 

Når man reverserer en oppgave, lages det en helt ny oppgave som nuller ut den forrige. Velger man “Slett”, fjernes kun bilaget som ble laget. 

Mva-oppgaven

Når mva-melding opprettes, vil det også opprettes et bokføringsbilag som flytter mva-beløpene fra de ulike mva-kontoene til oppgjørskonto for mva.

Under “Flere valg” kan du velge  “Vis Bilag” for å se det bokførte bilaget.

I samme bilag vil man også finne den sammenstilling man fikk før man opprettet oppgaven. Påfølgende sider viser spesifikasjoner per mva-sats som viser de ulike bilagene som er tilknyttet til mva-postene. 

Mangler det bilag eller oppdager evt feil, kan man reversere oppgaven og gjøre endringer før man igjen oppretter oppgaven. 

Det er altså kun posteringer der en mva-kode er valgt som danner grunnlaget for mva-meldingen. Regnskapet låses for mva-posteringer når mva-meldingen opprettes.

Når oppgaven er opprettet og man har kontrollert grunnlaget kan man sende inn mva-meldingen til Skatteetaten via Tripletex.

Merknad på mva-melding

I den nye mva-meldingen skal man ved avvik og spesielle tilfeller benytte merknader per linje, eller merknader for hele oppgaven. 

Man finner en oversikt over standard kommentarer som fortrinnsvis skal benyttes. Bruker man egendefinert tekst, vil meldingen behandles manuelt av saksbehandler i Skatteetaten. 

Oversikt over merknader finner man ved å trykke på “+-tegnet”.


 

Returmelding/Kvittering

Leveringstatus og betalingsdetaljer vil vises etter at mva-meldingen er sendt til Skatteetaten.

Dersom man har bankintegrasjon via AutoPay kan man betale direkte fra siste steg. 

 

 

Har man ikke bankintegrasjon, foretar man betalingen direkte i nettbanken, registrer betalingen her med korrekt dato. Har man avgift til gode registrerer man tilbakebetalingen som nettbank med korrekt dato.

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no