Faktoring i Tripletex

Tripletex er integrert mot Nordea Finance Equipment AS (tidligere SG Finans), DnB Finans, Sparebank 1, Nordea og Svea Finans. Hvis man ønsker tilgang til faktoringmodulen i Tripletex, så må man ta kontakt med salg@tripletex.no. Egne priser gjelder for faktoringmodulen.

Hvordan fakturere med faktoring?

Det er en innstilling i kundedetaljene som avgjør om en kunde skal betale faktoringselskapet eller ikke. Innstillingen kan endres for mange kunder samtidig via "Kunde/Kunder/leverandører" i hovedmenyen. Velg "Endre kundeinformasjon" i menyen.

Hvis en kunde er aktivert for faktoring, vil det stå "Faktoring" ved siden av forhåndsvisningen når en ordre faktureres.

Kundefordringen vil bli overført til faktoringselskapet i regnskapet. Fordringene vises som åpne poster i "Faktura/Fakturaoversikt" og i "Regnskap/Reskontro for kunder" i hovedmenyen.

Oppgjørsbilaget fra faktoringselskapet registreres via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag". De åpne kundeposteringene lukkes via "Regnskap/Reskontro for kunder" i hovedmenyen. Hvis du har spørsmål til bilagsføring av oppgjørsbilag, så ta kontakt med din regnskapsfører.

Fakturaene sendes til faktoringselskapet via e-post. Åpne "Faktura/Faktoringeksport" i hovedmenyen. Opprett en bunt ved å angi beskrivelse og sluttdato. Hvis faktoringselskapet ber om en testfaktura, så oppretter man en fiktiv faktura via "Faktura/Ny ordre/faktura" og sender denne til faktoringselskapet. Husk å kreditere fakturaen etterpå.

Etter at fakturabunten er opprettet, så kan man sende eksportfilen til faktoringselskapet ved å bruke funksjonen "Send til faktoringselskapet".

Man trenger kun en egen OCR-avtale (KID-nummer på faktura) i Tripletex hvis man også sender fakturaer som ikke går via faktoringselskapet. Kontonummer og KID-nummer på fakturaer fra faktoringselskapet styres av faktoringselskapets eget oppsett. Det er også via faktoringselskapet tekstene på fakturaen hentes. Disse kan ikke endres i Tripletex.  

 

Nordea Finance Equipment AS (tidligere SG Finans)

Velg "Kunde/Ny kunde/leverandør" i hovedmenyen. Registrer Nordea Finance Equipment AS (tidligere SG Finans) som en kunde.

Åpne "Faktura/Innstillinger" og registrer følgende informasjon i avsnittet "Faktoring":

 • Kunden som representerer faktoringselskapet.
 • Nordea Finance Equipment AS' kundenummer, 4 siffer. Ta kontakt med faktoringselskapet for å få denne informasjonen.
Det er mulig å fakturere i NOK, SEK, DKK, GBP, USD, EUR, CHF, JPY og CAD. IBAN og SWIFT inkluderes på fakturaen hvis kunden har adresse i utlandet.

Svea Finans

Velg "Kunde/Ny kunde/leverandør" i hovedmenyen. Registrer Svea Finans som en kunde.

Åpne "Faktura/Innstillinger" og registrer følgende informasjon i avsnittet "Faktoring":

 • Kunden som representerer faktoringselskapet.
 • Svea Finans' kundenummer, 5 siffer. Ta kontakt med faktoringselskapet for å få denne informasjonen.
Det er kun mulig å fakturere i NOK, SEK, EUR, GBP og USD. IBAN og SWIFT inkluderes på fakturaen hvis kunden har adresse i utlandet.

Nordea Finans

Velg "Kunde/Ny kunde/leverandør" i hovedmenyen. Registrer Nordea Finans som kunde.

Åpne "Faktura/Innstillinger" og registrer følgende informasjon i avsnittet "Faktoring":

 • Kunden som representerer faktoringselskapet.
 • Nordea Finans' kundenummer, 4 siffer. Ta kontakt med faktoringselskapet for å få denne informasjonen.

Det er kun mulig å fakturere i NOK. IBAN og SWIFT inkluderes på fakturaen hvis kunden har adresse i utlandet.

 

DnB Finans

Velg "Kunde/Ny kunde/leverandør" i hovedmenyen. Registrer DnB Finans som kunde.

Åpne "Faktura/Innstillinger" og registrer følgende informasjon i avsnittet "Faktoring":

 • Kunden som representerer faktoringselskapet.
 • DnB Finans' kundenummer, 5 siffer. Ta kontakt med faktoringselskapet for å få denne informasjonen.

Det er mulig å fakturere kundene i følgende valutaer: NOK, SEK, DKK, GBP, USD, EUR. NB! Man må verifisere at faktoringavtalen støtter den ønskede valutaen. IBAN og SWIFT inkluderes på fakturaen hvis kunden har adresse i utlandet.

 

SpareBank 1

Velg "Kunde/Ny kunde/leverandør" i hovedmenyen. Registrer SpareBank 1 Gruppen Finans AS som kunde.

Åpne "Faktura/Innstillinger" og registrer følgende informasjon i avsnittet "Faktoring":

 • Kunden som representerer faktoringselskapet.
 • SpareBank 1 Gruppen Finans AS' kundenummer, 3 siffer. Ta kontakt med faktoringselskapet for å få denne informasjonen.
 • Autentiseringskode for overføring av faktoringfiler til faktoringselskapet. Ta kontakt med faktoringselskapet for å få denne informasjonen.

Det er mulig å fakturere i følgende valuta: NOK, SEK, DKK, GBP, USD, EUR, CHF, JPY og CAD. IBAN og SWIFT inkluderes på fakturaen hvis kunden har adresse i utlandet.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no