%>

Kort introduksjon til budsjettering på prosjekt

Man kan budsjettere et prosjekt i fire ulike dimensjoner. Man har prosjektbudsjettet, som er det overordnede budsjettet, et aktivitetsbudsjett, et budsjett for ansatte og et resultatbudsjett. Man bestemmer selv hvilken dimensjon man ønsker å budsjettere på, men det anbefales å ha et overordnet prosjektbudsjett, for de fleste statusrapportene viser kun overordnet status. Budsjettene er uavhengig av hverandre, så aktivitetsbudsjettet trenger for eksempel ikke å stemme med prosjektbudsjettet. 

Prosjektbudsjett (overordnet)

Prosjektbudsjettet registreres via budsjettsiden til prosjektet. Åpne prosjektdetaljene via "Prosjekt/Prosjekter" i hovedmenyen. Velg fanen "Budsjett" i prosjektmenyen. Prosjektbudsjettet spesifiserer:

  • Timer totalt. Timene kan fordeles over en periode (dager, uker, måneder) i fanen "Ressursplan". Man klikker på knappen ved siden av "Periode" og velger planleggingsnivå "Prosjekt".
  • Timekostnad.
  • Honorarinntekt.
  • Ordrelinjer/kostnader. Inntekter og kostnader som ikke er timer.

Aktivitetsbudsjett

Aktivitetsbudsjettet registreres via budsjettsiden til prosjektet. Åpne prosjektdetaljene i "Prosjekt/Prosjekter" i hovedmenyen. Velg fanen "Budsjett" i prosjektmenyen. Aktivitetsbudsjettet spesifiserer:

  • Timer totalt. Timene kan fordeles over en periode (dager, uker, måneder) i fanen "Ressursplan". Man klikker på knappen ved siden av "Periode" og velger planleggingsnivå "Aktivitet".
  • Honorarinntekt.

Det er mulig å oppdatere prosjektbudsjettet fra aktivitetsbudsjettet ved å trykke på knappen "Oppdater prosjektbudsjettet" i budsjettsiden.

Ansattbudsjett

Ansattbudsjettet registreres via fanen "Ressursplan" i prosjektmenyen. Velg planleggingsnivå "Ansatt". Ansattbudsjettet spesifiserer:

  • Timer totalt pr. aktivitet. Timene kan fordeles over en periode (dager, uker, måneder).

Det er mulig å oppdatere prosjekt- og aktivitetsbudsjettet ved å krysse av for "Oppdater prosjektbudsjettet" og "Oppdater aktivitetsbudsjettet" i fanen "Ressursplan".

Man aktiverer ressurplan under Prosjekt/Innstillinger - seksjon Ressursplanlegging.

Resultatbudsjett

I resultatbudsjettet budsjetterer man prosjektet i regnskapet. Man spesifiserer regnskapskonto og beløp per måned.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no