Åpningsbalanse

Åpningsbalansen angir starten på regnskapsføringen i Tripletex. Tallene til Åpningsbalansen får man fra regnskapsfører eller fra næringsoppgaven i Altinn.

 

NB. Den første manuelle åpningsbalansen låser regnskapet før bilagsdatoen, og det vil ikke være mulig å gjøre endringer på eventuelle bilag som er ført før denne datoen. Datoen på åpningsbalansen må være den første i en måned (vi anbefaler 1. januar).

Dateres Åpningsbalansen 1. januar, er det saldoene fra balansekontoene som skal registreres. Har man åpningsbalanse midt i året, skal saldo fra både resultat- og balansekontoene registreres.

 

Alle beløp fra hovedbok og reskontroer må legges inn med riktig fortegn ut ifra om det er debet eller kredit. Bilaget må opprettes for at reskontroen skal summeres, men det er fortsatt mulig å gjøre endringer etter at bilaget er opprettet og lagret.

 

 

Åpningsbalansen vil automatisk vise alle åpne poster fra kunder, leverandører og ansatte fra forrige regnskapsår om det er ført noe før dato på åpningsbalansen. Dette kan være nyttig hvis man for eksempel har brukt Tripletex til fakturering før man starter å føre regnskapet. Det lønner seg da å rydde i fakturaoversikten før åpningsbalansen opprettes.

 

 

Man kan alternativt korrigere åpne poster på selve åpningsbalansen. Dette gjøres ved å legge til nye rader som nuller ut postene.

 

 

Det er mulig å opprette et bilag for åpningsbalansen selv om fjorårets regnskap ikke er avsluttet. Bilaget vil da være ufullstendig med en kontrollsum som ikke er null. Inngående saldo på bankkonto bør registreres slik at bankutskriftene kan avstemmes.

 

I en gyldig åpningsbalanse må kontrollsummen være null. Hvis åpningsbalansen er positiv eller negativ, så vil differansen automatisk bli ført på hjelpekonto 9999.

 

Her vil man få følgende melding:

Advarsel: Summen av posteringene er forskjellig fra 0. Differansen føres på "9999 Hjelpekonto".

 

Import av åpningsbalanse

Ønsker man å importere åpningsbalansen fra en fil, må åpningsbalansen opprettes først. For å importere trykk på IMPORT i menyen og se på eksempelfilene.

 

Ved import av åpne poster kunder, leverandører og ansatte, må disse opprettes på forhånd. Importerer du en åpningsbalanse midt i året anbefaler vi at du benytter deg av Tripletex standard inntektskontoer. Er det saldo på en inntektskonto som avviker fra Tripletex standard kontoplan, må den/de opprettes på forhånd med korrekt mva-kode. Ta gjerne kopi av en eksisterende inntektskonto.

 

Alternativt til import av åpne poster kunder, er å velge fakturaimport (se gjerne egen artikkel og veiledning om fakturaimport). Ved fakturaimport kan man ha med KID slik at innbetalinger lukkes automatisk. Man kan også legge inn fakturaimport spesifisert helt ned til ordrelinjenivå slik at man kan purre videre på de fakturaene som er produsert i et tidligere system.

 

Starte med Tripletex midt i regnskapsåret

Selv om vi i utgangspunktet anbefaler at man starter i Tripletex med åpningsbalanse datert per 01.01, er det ikke noe i veien for at man kan starte i Tripletex med en annen dato.

 

Vi skal skissere et eksempel:

Man ønsker å starte med Tripletex fra 1.juli. Dato på åpningsbalanse må være den første i måneden, og det anbefales da at man velger et månedsskifte mellom to mva-terminer.

 

Man starter med å rydde i eventuelle reskontroer før opprettelse av åpningsbalansen. Dersom man f.eks. startet med fakturering i Tripletex i april, men nå ønsker å gjøre all regnskapsføringen i Tripletex f.o.m. 1. juli, er det lurt å sjekke at de åpne postene på kundereskontro er korrekte per 30.06 i Tripletex. Årsaken er at alle åpne poster automatisk vil komme med i den nye åpningsbalansen.

 

Man oppretter en åpningsbalanse ved å gå til "Regnskap/Åpningsbalanse" og setter dato til 1. juli. Så registrerer man inn balanse og resultatposter fra utgående saldo 30.06 fra forrige regnskapssystem. Man kan velge å legge inn dette manuelt, eller man kan benytte importfunksjonen for åpningsbalanse (se beskrivelse over i denne beskrivele over).

 

 

Etter at man har opprettet åpningsbalansen, kan man legge inn utgående saldo i periodene januar til mai i et registreringsbilde som heter "Historisk balanse". Man trenger ikke legge inn juni-tallene da disse tallene er de samme som er lagt inn i åpningsbalansen datert 1. juli. Du kan lese mer om “Historisk balanse” i egen artikkel.

 

Skal man også starte med lønnsmodulen midt i året, kan det være nyttig å vite om funksjonen “Historiske lønnsbilag" i egen artikkel.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no