Åpningsbalanse

Åpningsbalansen angir starten på regnskapsføringen i Tripletex. Åpningsbalansen får man fra regnskapsfører eller fra næringsoppgaven i Altinn.

NB. Den første manuelle åpningsbalansen låser regnskapet før bilagsdatoen, og det vil ikke være mulig å gjøre endringer. Datoen på åpningsbalansen må være den første i en måned (vi anbefaler 1. januar).

Dateres Åpningsbalansen 1. januar, er det saldoene fra balansekontoene som skal registreres. Har man åpningsbalanse midt i året, skal saldo fra både resultat- og balansekontoene registreres.

Åpningsbalansen vil automatisk vise alle åpne poster fra kunder, leverandører og ansatte fra forrige regnskapsår. Dette kan være nyttig hvis man for eksempel har brukt Tripletex til fakturering før man starter å føre regnskapet. Da lønner det seg å rydde i fakturaoversikten før åpningsbalansen opprettes. Man kan alternativt korrigere åpne poster på selve åpningsbalansen. Dette gjøres ved å legge til nye rader som nuller ut postene.  Alle beløp fra hovedbok og reskontroer må legges inn med riktig fortegn ut ifra om det er debet eller kredit. Bilaget må opprettes for at reskontroen skal summeres, men det er fortsatt mulig å gjøre endringer etter at bilaget er opprettet og lagret.

 

 

Her vil man få følgende melding:

Advarsel: Summen av posteringene er forskjellig fra 0. Differansen føres på "9999 Hjelpekonto".

Disse postene må enten lukkes før åpningsbalansen opprettes, eller man kan lukke postene i bilaget for åpningsbalanse ved å legge til nye rader.

   

                                                                                     

I en gyldig åpningsbalanse må kontrollsummen være null. Hvis åpningsbalansen er positiv eller negativ, så vil differansen automatisk bli ført på hjelpekonto 9999.

 

 

 

Det er mulig å opprette et bilag for åpningsbalansen selv om fjorårets regnskap ikke er avsluttet. Bilaget vil da være ufullstendig med en kontrollsum som ikke er null. Inngående saldo på bankkontoene bør registreres slik at bankutskriftene kan avstemmes.

Hvis man ønsker å importere åpningsbalansen fra en fil, må åpningsbalansen opprettes først. For å importere trykk på "Import" i menyen og se på eksempelfilene.

Ved import av åpne poster for kunder, leverandører og ansatte, så må kundene, leverandørene og de ansatte opprettes på forhånd. Disse postene må enten lukkes før åpningsbalansen opprettes eller lukkes i bilaget for åpningsbalanse ved å legge til nye rader.

 

Starte med Tripletex midt i regnskapsåret


Selv om vi i utgangspuntket anbefaler at man starter i Tripletex med åpningsbalanse datert 01.01, så er det ikke noe i veien for at man kan starte i Tripletex med en annen dato.


Vi skal skissere et eksempel:
-    Man ønsker å starte med Tripletex fra 1.juli. Dato på åpningsbalanse må være den første i måneden, og det anbefales da at man velger et månedskifte mellom to mva-terminer.
-    Man starter med å rydde i eventuelle reskontroer før opprettelse av åpningsbalansen. Dersom man f.eks. startet med fakturering i Tripletex i april, men nå ønsker å gjøre all regnskapsføringen i Tripletex f.o.m. 1. juli, så er det lurt å sjekke at de åpne postene på kundereskontro er korrekte per 30.06 i Tripletex. Årsaken er at alle åpne poster automatisk vil komme med i den nye åpningsbalansen.
-    Man oppretter en åpningsbalanse ved å gå til "Regnskap/Åpningsbalanse" og setter dato til 1. juli. Så registrer man inn balanse og resultatposter fra utgående saldo 30.06 fra forrige regnskapssystem. Man kan velge å legge inn dette manuelt, eller man kan benytte importfuksjonen for åpningsbalanse (se beskrivelse over i denne artikkelen).
-    Etter at man har opprettet åpningsbalansen, kan man legge inn utgående saldo i periodene januar til mai i et registreringsbilde som heter "Historisk balanse". Man trenger ikke legge inn junitallene da disse tallene er de samme som er lagt inn i åpningsbalansen datert 1. juli. Du kan lese mer om historisk balanse her.
-    Skal man også starte med lønnsmodulen midt i året, kan det være nyttig å vite om fuksjonen «Historiske lønnsbilag". Dette kan du lese mer om historiske lønnsbilag her.

 

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no