Jeg har ført timer på feil prosjekt/aktivitet. Hvordan flytter jeg disse timene?

Via "Timeliste/Timeoversikt" i hovedmenyen kan man flytte timer til et nytt prosjekt og/eller en ny aktivitet. 

 

Man huker av timene som skal flyttes, velger "Flytt timer" i menyen og velger et nytt prosjekt eller en annen aktivitet (gjelder både interne og prosjektaktiviteter).  

 

Man kan kun flytte timer på samme dag. Timene på en aktivitet kan kun flyttes i sin helhet. Dersom man skal splitte dem eller flytte deler av dem, må de endres manuelt i timelisten. 

 

 

NB! Fakturerte timer kan ikke flyttes. I timelisten vil fakturerte timer vises med tekstfarge blå. 

 

 

Utbetalte timer kan ikke slås sammen, men kan flyttes. Man får en feilmelding dersom man prøver å flytte lønnskjørte timer til en aktivitet det allerede er registrert timer på.

 

Godkjente timer kan ikke flyttes. De må avgodkjennes via "Timeliste/Godkjenn timer" i hovedmenyen. 

Dette gjøres ved å markere timene det gjelder, velge "Avgodkjenn" fra handlingsknappen.

 

 

 

Marker og velg “Flytt timer”, velg så prosjekt og aktivitet timene skal flyttes til. 

 

 

NB: Dersom man flytter lønnsførte timer, vil ikke de bokførte lønnskostnadene flyttes automatisk. Man må da manuelt overføre lønnskostnadene til prosjektene det gjelder via avansert bilag.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no