A kontofakturering

Du kan fakturere a konto både med og uten mva. Det er viktig å vite at dette føres mot to ulike regnskapskontoer.
A-konto uten mva føres som standard mot konto 2900, mens a konto med mva føres som standard mot konto 3000.

Oversikt over regnskapskontoer og en beskrivelse av disse finner du i hovedmenyen under fane
Regnskap => Innstillinger =>Regnskapsregler => Konteringsregler. Fremgangsmåte for a kontofakturering

Opprett prosjekt, hvis det er fastpris, legg inn fastprisbeløp.
Du kan legge inn a kontobeløp via fakturaplan eller via prosjektfakturering

Fakturaplan


Du kan som nevt også legge inn a kontobeløpet direkte i prosjektfaktureringen.
NB! Husk da å fjerne hakene for inkluder honorar og ordrelinjer før du godkjenner til fakturering.


Systemet vil automatisk foreslå «sluttfakturering» etter at du har a-kontofakturert.
Beløpet, som er fakturert a konto, vil stå som et minusbeløp i oversikten. Honorar i eksempelet over er fortsatt 100 000 kroner å fakturere selv om fakturabeløpet er 50 000 kroner.


Siden a konto ikke nødvendigvis bilagsføres på samme måte som honorar og ordrelinjer, så krever systemet at a kontoreserven er 0 når prosjektet avsluttes.
Dette betyr også at hvis du fakturerer 50 000 kroner som a konto og 50 000 kroner som honorar, så kan du ikke legge beløpene sammen til et fastprisbeløp på 100 000 kroner.

Dette er ikke noe problem, da systemet vil «hjelpe» deg med sluttfakturering så fort en a kontofaktura er sendt.

I status på prosjektet kan du til en hver tid se hva som er honorarfakturert og hva som er a kontofakturert.


Har du a kontofakturert hele beløpet, vil Tripletex automatisk foreslå en prosjektfakturering som går i null. Dette for at posteringer i regnskapet skal bli riktig.
Da vil prosjektfaktureringen se slik ut:


Fakturerer du a konto uten mva, vil du stå igjen med mva-beløpet når du oppretter en nullfaktura:


Har du fakturert a konto med mva, så vil sluttfaktura bli 0,-
Sluttfaktura kan da se slik ut:Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no