Hvor registrerer jeg timekost på de ansatte?

Åpne "Ansattdetaljer" via "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen. I tabellen "Timepris/timekost" registreres timekost på prosjekter. Timekosten er ikke nødvendigvis den samme som timelønnen til den ansatte. Timekosten kan for eksempel inkludere sosiale kostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no