Attestering

Når man har attesteringsmodulen i Tripletex, så må nå alle bilag både bokføres og godkjennes. Rettighetene til bokføring og attestering (godkjenning) av bilag administreres av en brukeradministrator i Tripletex.

Alle bilag, som skannes inn eller sendes til selskapets ebilagsadresse, havner nå i «Bilag/Bilagsmottak» i hovedmenyen. Kontoens administrator kan gi brukere tilgang til bilagsmottaket via ansattdetaljene, fanen "Brukertilgang" og avsnittet «Bilag». Her huker man av opsjonen «Tilgang til bilagsmottak».

 

Man må også gi brukeren tilgang til kunde- og leverandørinformasjon i avsnittet «Kunde/leverandør».

Administrator kan også gi en ansatt rettigheten til å attestere for bedriften. Dette gjøres via brukerdetaljene, fanen "Brukertilgang" og tilgangen «Bruker kan attestere for bedriften» i avsnittet «Bilag». Denne rettigheten utgjør det siste leddet i attesteringen.

 

Brukere, som kun har tilgang til bilagsmottaket, kan legge inn informasjon via «Bilag/Leverandørfaktura», men de kan verken bokføre eller godkjenne bilaget. Når de har lagt inn informasjon og klikker på «Lagre», så forsvinner bilaget fra bilagsmottaket og legger seg både i «Bilag/Ikke bokførte bilag» og «Bilag/Attestering» i hovedmenyen.

Man går til «Bilag/Attestering» for å attestere betalingen av bilaget.

 

Hvis man har prosjektmodulen i Tripletex, så vil alle bilag som er knyttet til et prosjekt, automatisk gå til prosjektleder til attestering. Prosjektleder vil da finne bilaget under «Bilag/Attestering» i hovedmenyen. Hvis man klikker på knappen «Flere valg», så kan man filtrere på avdeling, prosjekt og ansatt.


 

 

Man kan se bilaget ved å klikke på «Vis bilag» og se bilagsdetaljene ved å klikke på «Detaljer». Man huker av bilag i listen og velger «Attestering» i menyen over listen.

 

Hvis man velger «Godkjent» og «Utfør», så blir bilaget attestert og forsvinner fra listen. Men det er også mulig å legge til en ny mottaker når som helst i attesteringsprosessen. Mottakeren vil da finne bilaget når han eller hun går inn i «Bilag/Attestering» i hovedmenyen. Hvis man legger inn en kommentar, så kan man se kommentaren ved å klikke på "Vis logg" i kolonnen "Attesteringstatus".

Hvis man ønsker å avvise attesteringen, så velger man «Avvist» og legger inn en kommentar. Bilaget sendes da tilbake til bilagsmottaket, og man starter en ny attesteringsrunde.

 

Følgene skisse beskriver attesteringsløpet i Tripletex.

 

Regnskapsfører kan bokføre bilagene ved å velge «Bilag/Ikke bokførte bilag» i hovedmenyen. Før et bilag har blitt bokført så har det ennå ikke fått et bilagsnummer, men det vil i stedet stå f.eks. <Ikke bokført 97> der bilagsnummeret vanligvis står. Når bilaget bokføres, så får det et reelt bilagsnummer.

 

Hvis regnskapsfører ser at feil konto er benyttet, så kan han eller hun endre kostnadskonto ved å klikke på «Detaljer». Regnskapsfører kan også avvise bilaget via den grønne menyen og legge til en kommentar. Bilaget blir da sendt tilbake til bilagsmottaket der klienten kan se at bilaget er avvist og lese kommentaren fra regnskapsfører i attesteringsloggen.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no