Kreditering

En kreditnota opprettes for å "nulle ut" en eksisterende faktura. Ved kreditering skjer følgende: Har man opprettet en faktura med produkter hentet fra lager, vil en kreditnota “legge” produktene tilbake til lageret (men husk da at regulering av lager skjer ved dato på kreditnota). Har man fakturert timer på et prosjekt, vil timene nå stå som ufakturerte, det være seg også for reiseregninger og ansattutlegg som er knyttet til fakturaen. Disse elementene kan dermed faktureres på nytt.

Man opprette en kreditnota via "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen.

Kreditere fra fakturaoversikten

For å kreditere markerer man den de fakturaene som skal krediteres, deretter “Kreditnota” fra handlingsknappen oppe til høyre.

 

Det er dagens dato som foreslås. Er det aktuelt å kreditere på annen dato, er det bare å endre før man krediterer. Man kan fint kreditere på samme dato som opprinnelig faktura, forutsatt at det ikke er opprettet en mva-melding for perioden.

Fakturaen vil i sin helhet bli kreditert, uavhengig av evt registrerte betalinger. Er det registrert en e-postadresse på den opprinnelige fakturaen, vil kreditnota bli sendt automatisk til denne. Er det ikke registrert en e-post - kan man i ettertid sende kreditnota fra fakturadetaljer (detaljer på kreditnota), evt printe den ut og sende per post.

Kreditnotaen får et fakturanummer, og faktura og kreditnota forsvinner fra listen for utestående. Postene lukkes i regnskapet. 

Søker man opp den opprinnelige faktura evt kreditnota - vil man finne informasjon om handlingen som nettopp er utført. 

Man kan også velge periode i fakturaoversikten - da får man med alle lukkede poster. Er faktura fra en tidligere periode og kreditnota fra valgt periode, vil man kun se kreditnota. Men klikker man på fakturanummeret finner man uansett  historikken nederst i fakturadetaljer.

For å se bilaget som er opprettet, velg “Vis bilag” fra handlingsknappen nede i menylinjen.

Via kundereskontro kan man finne tilbake til faktura/kreditnota som vist over (Regnskap/Reskontro/Kunde).

Kreditere via fakturadetaljer

Man kan også velge å kreditere fra fakturadetaljer (klikk på fakturanummeret).

I fakturadetaljer velger man “Kreditnota” fra handlingsknappen helt nede til høyre.

Litt flere valg ved kreditering fra fakturadetaljer. Man kan endre dato, legge inn en kommentar (denne vil vises på kreditnota), endre evt. legge til e-postadresse. 

 

Kreditering av en faktura som er betalt 

Man kan kreditere en faktura som er registrert som betalt, enten helt- eller delvis betalt, eksempelvis fordi det innbetalte beløpet skal tilbakebetales, evt hvis det er aktuelt  å “re-fakturere” med samme beløp som er innbetalt eller innbetalingen skal knyttes mot en annen eksisterende faktura. Ved de to siste alternativene må man gjenåpne lukkede poster (såfremt perioden ikke er låst med en mva-oppgave) via kundereskontro, og deretter manuelt lukke postene mot hverandre.

Eksempel på tilbakebetaling

Vi har en faktura som er betalt i sin helhet. Vi er blitt enig med kunden å kreditere faktura, kunden skal ha det innbetalte beløpet tilbake.

Faktura i vårt tilfelle er nr 504. Søker opp fakturanummeret fra fakturaoversikten, og kommer inn i detaljer. Faktura er registrert som betalt.

Faktura krediteres. Tilgodehavnede for krediteringen vil nå vises i fakturaoversikten.

Har man “Direkte betaling” i kontoen kan man enkelt håndtere tilbakebetalingen via detaljer på (her) faktura nr 507.

Velg “Tilbakebetaling” fra handlingsknappen dersom du har Bankintegrasjon via AutoPay. For å kunne benytte dette alternativet må man ha mottakers kontonummer.  Når betalingen er utført i banken vil dette oppdateres i kundereskontro og posteringene går i null.

Har man ikke AutoPay må man opprette et avansert bilag for tilbaketalingen og lukke postene manuelt.

For å kreditere deler av en faktura, se egen artikkel om "Delkreditering".Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no