%>

Refusjon av sykepenger fra NAV

Refusjon av sykepenger (sykelønn, foreldrepenger m.m) fra NAV føres via “Lønn> Pensjon/sykepenger” i hovedmenyen. Velg fanen “Refusjon av sykepenger”.  

 

 

Man velger ansatt, virksomhet, selskapets kommune og riktig bankkonto. Bilagsdato er den datoen pengene ble overført. Registrer refusjonsbeløpet og en beskrivelse. 

 

Refusjonen må rapporteres i en a-melding, og bilagsdato styrer i hvilken periode dette blir innrapportert.

Det kan være lurt å skanne dokumentet fra NAV inn til bilagsmottaket og knytte det til bilaget via bilagets vedleggs fane.

 

* Refusjon av feriepenger på sykepenger/foreldrepenger føres på samme måte og via samme menyvalg “Lønn>Pensjon/sykepenger”. Dette behandles da på samme måte i regnskapet som refusjon sykepenger/foreldrepenger.

 

Ved å benytte denne funksjonen registreres refusjonen under arbeidsgiveravgift i a-meldingen, og man kan opprette a-meldingen på denne. Samtidig bokføres bilaget riktig i regnskapet.

 

NB. Registrering av refusjon kan også gjøres ved å benytte standard lønnsart for refusjon av sykepenger, lønnsart 2022 (gml. 069). Da vil arbeidsgiveravgift bli registrert, men innbetaling og selve refusjonen bokføres ikke.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no