Refusjon av sykepenger fra NAV

 

 

Refusjon av sykepenger (sykelønn, foreldrepenger m.m)  fra NAV føres via “Lønn - OTP/sykepenger” i hovedmenyen. Velg fanen Refusjon av sykepenger. 

 

 

Man velger ansatt, virksomhet, selskapets kommune og riktig bankkonto. Bilagsdato er den datoen pengene ble overført, og man registrerer ønsket  beløp og en beskrivelse. 

 

Refusjonen må rapporteres i en a-melding, og bilagsdato styrer hvilken periode dette blir innrapportert på.

Det kan være lurt å skanne dokumentet fra NAV inn til bilagsmottaket og knytte det til bilaget via bilagets vedleggs fane.

 

* Refusjon av feriepenger på sykepenger/foreldrepenger føres på samme måte og via samme menyvalg “Lønn - OTP/sykepenger”. Dette behandles da på samme måte i regnskapet som refusjon sykepenger/foreldrepenger.

 

Ved å benytte denne funksjonen registreres refusjonen under arbeidsgiveravgift i a-meldingen, og man kan opprette a-meldingen på denne. Samtidig bokføres bilaget riktig i regnskapet.

 

NB. Registrering av refusjon kan også gjøres ved å benytte standard lønnsart for refusjon av sykepenger, lønnsart 2022 (gml. 069). Da vil arbeidsgiveravgift bli registrert, men innbetaling og selve refusjonen bokføres ikke.


Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no